Documentatie & Downloads

Aanbestedingsdocumenten

Bouwstenen & Tarieven

Ons overzicht van bouwstenen en bijbehorende tarieven per zorgsoort vindt u hier

Casemanagement

Voor meer informatie over Casemanagement verwijs ik u graag door naar de website van Casemanagement Nijmegen.

LTA

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afspraken gemaakt over het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) met een aantal gespecialiseerde Wmo- en jeugdhulpaanbieders. De aanbieders en de afspraken kunt u vinden op de website van de VNG: Jeugd en Wmo.

Onderaannemerschap

Het is, onder voorwaarden, mogelijk als hoofdaannemer te werken met een onderaannemer. Daarbij geldt dat u als hoofdaannemer aanspreekpunt bent voor de gemeenten en verantwoordelijk bent voor de dienstverlening van uw onderaannemer. Onderdeel van de procedure is dat u als hoofdaannemer deze aansprakelijkheid bevestigt (klik hier voor de verklaring).

  1. Het ROB screent beoogde onderaannemer op hoofdlijnen.
    We gaan na of er rapportages van gemeentelijke onderzoekers en aangewezen toezichthouders bekend zijn, kijken naar de uitslagen van aanbestedingstrajecten en naar eventuele meldingen die gedaan zijn bij het Regionaal Meldpunt Zorg.
  2. Afhankelijk van de bevindingen uit de screening krijgt u een terugkoppeling van de contractmanager of contractbeheerder. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een gesprek.
  3. Het ROB stuurt u een ‘verklaring onderaannemerschap’ die u moet ondertekenen. Zodra wij de verklaring ondertekend retour ontvangen hebben, wordt de onderaannemer toegevoegd aan het gecontracteerde aanbiedersoverzicht op de website van het ROB en kunt u de onderaannemer inzetten. Hierover ontvangt u bericht.

Indien u een wijziging wilt doorgeven (toevoegen en/of verwijderen van product(en) en verwijderen van onderaannemer), dan kan dat middels het wijzigingsformulier onderaannemerschap. Vul deze volledig in en e-mail het naar contracteringregio@nijmegen.nl.

Het ROB streeft ernaar uw aanmelding binnen 4 weken af te handelen.

Toetsingskader Vervoersvoorziening

Pilots kleinschalige 3-milieusvoorzieningen