Regionaal Meldpunt Zorg2023-03-20T13:55:42+01:00

Regionaal Meldpunt Zorg

Het Regionaal Meldpunt Zorg is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van wijkteams of lokale teams die (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties willen melden.

Het gaat dan om meldingen van zorgorganisaties die namens de regiogemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen zorg geven aan inwoners op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp.

Meldingen over inwoners die zorgfraude plegen, kunt u ook bij dit meldpunt aangeven.

Voor het melden van een calamiteit door een Zorgaanbieder ga naar Melden calamiteiten.

Twee mannen zijn in gesprek.

Informatie

Waarom melden?

De regiogemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt gegeven. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) fraude. Daarnaast willen de gemeenten de verschillen beoordelen tussen goede en minder goede zorgorganisaties. Daarom kan uw melding belangrijk zijn.

Niet voor klachten

Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze moet u melden bij de zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten.

De meeste zorgorganisaties hebben een (onafhankelijke) klachtencommissie. Deze commissie kan u ook vertellen waar u terecht kunt als u ontevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie.

Heeft u hulp nodig bij het indienen of het onder de aandacht brengen van uw klacht?
Voor klachten over  Wmo aanbieders kunt u contact opnemen met  een cliëntondersteuner van MEE (0900 999 8888). Voor klachten over jeugdhulpaanbieders bel met de vertrouwenspersoon van het AKJ (088-5551000).

Hoe kan ik een melding doorgeven?

Om een melding door te geven moet u het meldingsformulier volledig invullen en mailen naar regionaalmeldpuntzorg@nijmegen.nl. Ook informatie die u beveiligd (bijvoorbeeld via zorgmail) wilt sturen kunt u naar dit emailadres verzenden. U vindt het meldformulier hieronder. Met verzending verklaart u, dat deze gegevens juist en betrouwbaar zijn en geeft u ons toestemming om deze gegevens te registreren.

Let op! Onduidelijke of zeer algemene meldingen worden wel geregistreerd, maar niet verder in behandeling genomen.

Kan ik sparren met het RMZ voordat ik een melding doe?

Ja dat kan. Stuur een e-mailbericht met je contactgegevens naar
regionaalmeldpuntzorg@nijmegen.nl en we nemen contact met je op.

Heeft u geen computer of moeite met het invullen van het formulier? Maak dan een afspraak via een cliëntondersteuner van MEE via 0900 999 8888.

Wat gebeurt er met de melding?

Ga naar de bovenkant