Melden Calamiteiten

Zorgaanbieders moeten calamiteiten melden bij de toezichthouder én bij de gemeente waar de locatie is waar de calamiteit zich heeft voorgedaan.

1. Toezichthouder
De toezichthouder voor Wmo-aanbieders is Wmo-toezicht. Dit is de link naar het meldformulier.
De toezichthouder voor jeugdhulpaanbieders is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is de link van de IGJ.

2. Gemeente
De gemeente beoordeelt aan de hand van uw informatie of er (mogelijk) sprake is van maatschappelijke onrust. Afhankelijk van de locatie kunt u de melding richting de gemeente doen bij de hieronder genoemde functionarissen (IV-ambtenaren).

Vrouw luistert aandachtig, met twee mensen vaag op de achtergrond.

Gemeente Berg en Dal

Fred Thijssen
T| 14 024 of 024- 7516500
E| f.thijssen@bergendal.nl

Gemeente Beuningen

Yvonne Kuijpers
T| 06-57879274
E| y.kuijpers@beuningen.nl

Gemeente Druten

Miranda Thijssen
T| 06- 38076219
E| m.thijssen@drutenwijchen.nl

Gemeente Heumen

Vivianne Romeijnders
T| 06-53926936
E| VRomeijnders@heumen.nl

Gemeente Mook en Middelaar

Casper Coumans – en – Marian Dinnissen
T| 024-6969111
E| OOV@mookenmiddelaar.nl

Gemeente Nijmegen

Joukje de Jong
T| 06-25774698
E| j5.de.jong@nijmegen.nl

Gemeente Wijchen

Miranda Thijssen
T| 06-38076219
E| m.thijssen@drutenwijchen.nl

Het calamiteitenprotocol vindt u via Documentatie & Downloads