Melden calamiteiten

Zorgaanbieders moeten calamiteiten melden bij:

 1. de toezichthouder
  én bij
 2. de gemeente waar de locatie is waar de calamiteit zich heeft voorgedaan.

 

 1. Toezichthouder
  De toezichthouder voor Wmo-aanbieders is Wmo-toezicht. De link van het meldformulier is: WMO Toezicht – GGD Gelderland-Zuid | Secure (ggdgelderlandzuid.nl).
  De toezichthouder voor jeugdhulpaanbieders is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De link van de IGJ is:  https://www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/melding-doen-van-een-calamiteit

 2. Gemeente
  De gemeente beoordeelt aan de hand van uw informatie of er (mogelijk) sprake is van maatschappelijke onrust. Afhankelijk van de locatie kunt u de melding richting de gemeente doen bij de volgende functionarissen (IV-ambtenaren):
  Naam telefoonnummer Email
Gemeente Berg en Dal Fred Thijssen 06-53981660 f.thijssen@bergendal.nl
Gemeente Beuningen Yvonne Kuijpers 06-57879274 y.kuijpers@beuningen.nl
Gemeente Druten Esther Reijers 06-53200234 e.reijers@drutenwijchen.nl
Gemeente Heumen Vivianne Romeijnders 06-53926936 VRomeijnders@heumen.nl
Gemeente Mook en Middelaar Lars van Wijk – Marian Dinnissen 024-6969111 OOV@mookenmiddelaar.nl
Gemeente Nijmegen Carmen Polman 06-46060119 c.polman@nijmegen.nl
Gemeente Wijchen Frank de Bruijn 06-28747438 f.de.bruijn@drutenwijchen.nl

Het calamiteitenprotocol vindt u via Documentatie en Downloads – ROB regio Nijmegen.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.