Contactgegevens

ROB regio Rijk van Nijmegen

Regionaal Ondersteuningsbureau Wmo & Jeugdhulp regio Rijk van Nijmegen
Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6
Postadres: MO50 Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het ROB. Voor algemene vragen mag u e-mailen naar: contracteringregio@nijmegen.nl

Twee vrouwen in gesprek


Contactpersonen

Hieronder staan de contactgegevens van contractbeheer en de contractmanagers.

Algemene vragen

E | contracteringregio@nijmegen.nl

Mirjam Stevenaar
Contractbeheerder
T | (06) 46 83 73 91
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Kim Bui
Contractbeheerder
T | (06) 46 91 97 01
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Yvonne Behet
Contractbeheerder
T | (06) 52 75 17 15
Werkdagen: maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Marielle Prins
Contractbeheerder
T | (06) 50 02 49 88
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Siemen Rongen

Contractmanager Wmo
E | s.rongen@nijmegen.nl
T | (06) 29 65 60 72
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Romy van den Hoogen

Contractmanager Jeugd (ambulante begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling)
E | r.van.den.hoogen@nijmegen.nl
T | (06) 54 24 89 94
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Annemarie Philipsen

Contractmanager / Projectleider Jeugdhulp met Verblijf
E | a.philipsen@nijmegen.nl
T | (06) 31 14 14 99
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Jeroen Hack

Contractmanager GGZ en Jeugdbescherming,
Jeugdreclassering Gecertificeerde Instellingen

E | j.hack@nijmegen.nl
T | (06) 15 89 56 86
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Melvin Lucardie

Contractmanager Jeugdhulp met Verblijf / LTA
E | m.lucardie@nijmegen.nl
T | (06) 24 77 02 99
Werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, vrijdag

Marjolein Hendriks Franssen

Contractmanager Wmo (hulpmiddelen en trapliften), Inburgering en Dyslexie
E | m1.hendriksfranssen@nijmegen.nl
T | (06) 31 14 42 05
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tot 14.00 uur

Manon van der Krabben

Contractmanager Wmo Nijmegen
E | m.van.der.krabben@nijmegen.nl
T | (024) 329 93 91
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Manon van Amelsfoort

Contractmanager / Projectleider Jeugd
E | m1.van.amelsfoort@nijmegen.nl
T | (06) 48 11 32 67
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Yvonne Muris

Contractmanager 18-/18+ en maatwerkcontracten
E | y.muris@nijmegen.nl
T | (06) 54 23 34 21
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

? |Heeft u vragen over de status van de aanvraag van een maatwerkovereenkomst? Mail dan naar contracteringregio@nijmegen.nl of bel met de contractbeheerders (NB de doorlooptijd tussen aanvraag en overeenkomst is circa 4 weken)

? |Heeft u vragen over de betaling van uw ondertekende maatwerkovereenkomst? Mail dan naar de backoffice van de betreffende gemeente
(
NB de doorlooptijd tussen versturen maatwerkovereenkomst en ontvangst van een 301-bericht is circa 2 weken)

Anne van den Ende

Contractmanager Beschermd Wonen
E | a.van.den.ende@nijmegen.nl
T | (06) 52 77 66 73
Werkdagen: maandag t/m donderdag

? |Heeft u vragen rondom individuele cliënten met een beschermd wonen indicatie?
– Team Toegang via veranderingenzorg@nijmegen.nl
tel. 06-46860545
– GGD Gelderland Zuid via info@ggdgelderlandzuid.nl
tel. 088-1447300 Rivierenland of 088-1447144 Nijmegen
(Toegang Beschermd Wonen – GGD Gelderland-Zuid)

Robbert de Graaff

Bureaumanager ROB
E | r2.de.graaff@nijmegen.nl
T | (06) 50 15 89 90
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. Het ROB heeft tot taak om deze gemeenten in het Rijk van Nijmegen te ondersteunen bij de contractering van zorgaanbieders in de nieuwe context van de transformatie Jeugdzorg en Wmo.

Onze missie luidt als volgt:
Wij ondersteunen de regiogemeenten door een dekkend en kwalitatief goed zorgaanbod voor hun bewoners in te kopen tegen reële kosten. We hebben aandacht voor de toegankelijkheid van de zorg en signaleren als het niet goed gaat. We sluiten met zorgaanbieders heldere contracten af op basis van te realiseren beleidsdoelstellingen. We bewaken dat de zorgaanbieders en de gemeenten de gemaakte afspraken nakomen door degelijk en transparant contractmanagement te organiseren. Het ROB bundelt signalen en meldingen rond fouten en mogelijke fraude van zorgaanbieders en zet daar passende actie op uit.

De zeven gemeenten zijn Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Indien u een vraag heeft, kijk dan eerst bij Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag er niet bij?
Mail dan naar contracteringregio@nijmegen.nl. Wij nemen contact met u op. Indien uw vraag privacy gevoelige informatie bevat, dient u gebruik te maken van een beveiligd e-mail adres.

Bent u een regio collega?
Log hier in op SharePoint.