Overlegtafel: Ketenoverleg BW

Het ketenoverleg is een overleg dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Zorg in Natura (ZIN)- aanbieders, Toegang Beschermd Wonen (TBW) en de centrumgemeente Nijmegen. Het ketenoverleg heeft als doel om de in- en uitstroom en plaatsing van beschermd thuis en beschermd wonen cliënten zo te faciliteren dat zo passend mogelijke zorg wordt geboden. Door zicht te houden op de cliënten voorkomen we dat cliënten uit beeld verdwijnen en daardoor niet de gewenste zorg ontvangen. We krijgen daardoor ook een beeld van het aantal en aard van de mensen op de wachtlijst.

Groep van drie mensen zijn in gesprek.

In het ketenoverleg worden alleen cliënten met een indicatie/positief advies voor beschermd thuis of beschermd wonen besproken. Informatie voor deelnemers aan het Ketenoverleg vindt u hier.

Voor deelname aan het Ketenoverleg kunt u zich aanmelden via de GGD toegang beschermd wonen via emailadres: toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl