Overlegtafel: RET2023-05-05T12:36:46+02:00

Overlegtafel: RET

Het Regionaal Expertteam is een netwerk van specialisten werkzaam bij diverse jeugdzorgaanbieders die graag meedenken met (complexe) vastgelopen casuïstiek die onder de Jeugdwet vallen.

Door het netwerk van het RET is er meer ruimte voor jou én de experts om jullie gezamenlijke expertise in te zetten in het belang van het kind. Hoe complex de zorgvraag ook is. Om zo op korte termijn passende hulp te organiseren voor elk kind.

Alle praktische informatie rondom het RET vind je hieronder.

Kijk ook op www.jeugdregionijmegen.nl

Groep van vijf personen overleggen iets.

Wat is het RET?

Verwijzers zoals jeugdbeschermers van Gecertificeerde Instellingen en medewerkers van de Lokale Teams kunnen voor laagdrempelig advies en consultatie terecht bij het RET. Zowel de specialisten uit het RET als hun netwerk denken graag mee met jouw vraag. Loop je bijvoorbeeld vast? Zie je door de bomen het bos niet meer? De experts van het RET linken jou aan de juiste personen in hun netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van een ervaringsdeskundige. Of aan een tijdelijke procesregisseur. Gezamenlijk zoeken we naar een passende oplossing voor elk kind. Zet het netwerk van het RET dus vooral in wanneer je vastloopt met (complexe) casuïstiek en laagdrempelig wilt sparren om tot een passende oplossing te komen.

Hoe kom je in contact met het RET?

Je kunt altijd alvast laagdrempelig contact opnemen met voorzitter Timo van Laarschot. Hij luistert naar jouw vraagstuk en denkt mee over een passende oplossing. Dit kan bijvoorbeeld het inzetten van het RET-netwerk zijn. Je kunt hem bereiken via ret@nijmegen.nl of via 06-12141109.

Indien je de vraag uitgebreider wilt bespreken met het RET-netwerk is het belangrijk om het Gelders aanmeldformulier in te vullen. Klik hiervoor op onderstaande button. Het aanmeldformulier mag gestuurd worden naar ret@nijmegen.nl.

Let op: alle aanmeldformulieren die uiterlijk vrijdag in de oneven week binnen zijn worden meegenomen in het vooroverleg van maandag in de even weken. Lever het aanmeldformulier dus tijdig aan.

Het aanmeldformulier mag verstuurd worden naar ret@nijmegen.nl

Het RET-netwerk

Vooroverleg RET: Iedere maandag is er een vooroverleg van het RET. Vanuit hier wordt er gekeken of het vraagstuk wordt behandeld tijdens de RET-bespreking of dat een andere vorm passender is. Een verwijzer hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.

RET-bespreking: Iedere twee weken is er in de oneven week op donderdag van 14:30 tot 17:00 uur de bespreking van het RET waar we gezamenlijk met de verwijzer opzoek gaan naar een passende oplossing.

Hier zijn in ieder geval specialisten vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders bij aanwezig. Daarnaast wordt er op maat gekeken wie hier verder nog bij aanwezig moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de betrokken gedragswetenschapper. Ook ouders en mogelijk de jeugdige zelf zijn welkom!

Bij vragen of klachten kunt u mailen naar ret@nijmegen.nl

Veelgestelde Vragen RET

Hoe verloopt het proces?2023-01-17T09:05:37+01:00
  1. Aanmelding casus: je kan op elk moment een casus aanmelden door het ingevulde formulier te mailen naar ret@nijmegen.nl. Het ingevulde formulier vind je in de button hierboven. Doe dit op een beveiligde manier.
  2. Vooroverleg RET: alle casussen worden eerst besproken in het vooroverleg. Hier ben jij als verwijzer niet bij aanwezig. In het vooroverleg wordt bepaald welke casussen aan de RET-tafel worden besproken of waar een andere oplossing passender is. Na het vooroverleg stuurt de procesondersteuner de notities en een mogelijke uitnodiging voor het RET via de mail.
  3. RET-tafel: de casus wordt aan tafel besproken. Hier ben jij als verwijzer wel bij aanwezig. Daarnaast is het wenselijk om een gedragswetenschapper of ambulant begeleider mee te nemen die nauw betrokken is bij de casus. Ook ouders zijn welkom. Gelieve dit wel graag van tevoren melden.

Het RET is online via Teams. De procesondersteuner stuurt bij de uitnodiging een link naar MS Teams zodat je kunt deelnemen aan het overleg. Je komt eerst terecht in de lobby. Zodra het voorgaande gesprek is afgerond krijg je toegang tot de bespreking. Het RET-overleg wordt genotuleerd. Na de bespreking ontvang je het advies via de mail.

Hoe zit het met de privacy van mijn cliënt en gezin?2023-01-05T14:26:32+01:00

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie over cliënt en gezin. In het RET wordt de casus gepseudonimiseerd besproken. De BSN van de jeugdige wordt gevraagd, maar deze wordt niet gedeeld met de experts aan tafel en is uitsluitend nodig ter monitoring.

Tijdens het overleg wordt van de inbrenger geacht zich te houden aan het privacy protocol. Om de privacy te waarborgen zijn afspraken tussen experts vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, deze is getekend door de betrokken zorgaanbieders en de gemeenten. Het is belangrijk dat alleen de noodzakelijke betrokkenen aan tafel zitten voor de bespreking van de cliënt. Enkel op die manier behalen we ons doel. Dit wordt beoordeeld in het vooroverleg. Als inbrenger moet je zelf de inschatting maken of het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, zoals een bij het gezin betrokken hulpverlener.

Wat is de planning?2023-01-05T14:29:52+01:00

We werken in een cyclus van 2 weken. Onderstaand de planning:

Deadline aanleveren aanmeldformulier
Uiterlijk vrijdag in de oneven week

Vooroverleg
Maandag in de even week

Terugkoppeling vooroverleg
Dinsdag in de even week

RET
Donderdag tussen 14:30 en 17:00 uur in de oneven week

Terugkoppeling RET
Dinsdag in de even week

Let op: alle aanmeldformulieren die uiterlijk vrijdag in de oneven week binnen zijn worden meegenomen in het vooroverleg van maandag in de even weken. Lever het aanmeldformulier dus tijdig aan.

Wie mogen er casussen aanmelden?2023-01-05T14:27:02+01:00

Alle wettelijke verwijzers werkzaam in de regio Rijk van Nijmegen mogen casussen aanmelden bij het RET. Dit zijn onder andere professionals (jeugdconsulenten, procesregisseurs) van de lokale teams, jeugdbeschermers (gezinsvoogden, voogden, jeugdreclasseerders) van de GI’s en de huisartsen. Een POH is geen wettelijke verwijzer. Wil je als POH gebruik maken van de expertise aan tafel dan moet dit via de betrokken huisarts gaan.

Het Rijk van Nijmegen bestaat uit de volgende 7 gemeenten: Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook & Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Wie zitten aan tafel?2023-01-05T14:27:10+01:00

De experts aan tafel werken bij specialistische jeugdzorgaanbieders waaronder Entrea-Lindenhout, Pactum, Pluryn, Driestroom, IrisZorg, Karakter en Pro Persona. Zij vormen een gevarieerd gezelschap dat bestaat uit professionals met verschillende functies en profielen.

Daarnaast kunnen er extra mensen uitgenodigd worden die noodzakelijk zijn voor de bespreking van de casus. Dit kan een specialist zijn met een bepaalde expertise of bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige.

Ga naar de bovenkant