Algemene vragen

Ik wil een wijziging doorgeven m.b.t. mijn bedrijfsgegevens (AGB, naamvoering, rechtsvorm etc). Wat moet ik doen?

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl. U bent als aanbieder verplicht om minimaal één maand voorafgaand aan een wijziging AGB code contact op te nemen met regio Rijk van Nijmegen/Rondom Wijchen om afspraken te maken over de wijze waarop de wijziging AGB code administratief wordt verwerkt. In veel gevallen heeft de wijziging (vergaande) administratieve implicaties voor u als aanbieders, maar ook voor de regionale backoffices.

klik voor weergave informatie

Ik wil een melding doen van een (gewelds)incident of calamiteit. Waar moet ik zijn?

U dient zich hiervoor te wenden tot de GGD Gelderland-Zuid. De 16 gemeenten in het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de GGD aangesteld als toezichthouder voor de Wmo.

Het Wmo-toezicht start onderzoeken naar calamiteiten en geweldsincidenten. Ook houden we toezicht op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning van aanbieders. Dit geldt voor de aanbieders die door de gemeenten gecontracteerd zijn in het kader van de Wmo. U kunt hier een melding doen: ggdgelderlandzuid.nl/professionals/maatschappelijke-zorg/wmo-toezicht/toezichtstaak

Voor het grootste deel van de jeugdhulp geldt dat de landelijke inspecties verantwoordelijk blijven:

U  vindt meer informatie over het calamiteitenprotocol op de pagina Documentatie en Downloads.

 

klik voor weergave informatie

Ik wil melding doen van (vermoedelijke) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van een zorgorganisatie. Waar moet ik zijn?

U kunt melding doen via het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB. Dit kan via een formulier op deze pagina. Het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van wijkteams of lokale teams die (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties willen melden.

klik voor weergave informatie

Contracten en toetreden

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de regio Nijmegen. Ik zou dat wel graag willen. Is dit mogelijk?

Het ROB heeft namens de regio Nijmegen voor de verschillende zorgvormen vaak meerjarige contracten afgesloten. Tussentijdse toetreding is niet mogelijk. Het is, onder voorwaarden, soms wel mogelijk als onderaannemer zorg te leveren. Nieuws over eventuele nieuwe aanbestedingen in de regio zal gecommuniceerd worden via deze website.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en wil graag onderaannemer worden. Wat moet ik doen?

Het is, onder voorwaarden, soms mogelijk als onderaannemer zorg te leveren. De hoofdaannemer heeft in dat geval een contract met de regio Nijmegen. Het onderaannemersschap zal eerst goedgekeurd dienen te worden door het ROB. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De hoofdaannemer zal een aanvraag moeten doen om het onderaannemersschap te laten toetsen door het ROB. Alle communicatie hieromtrent verloopt dan ook via de hoofdaannemer. Om deze procedure te starten kunnen hoofdaannemers contact opnemen met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder en heb een contract met de regio Nijmegen. Ik wil graag werken met een onderaannemer. Wat moet ik doen?

Het is, onder voorwaarden, soms mogelijk als hoofdaannemer te werken met een onderaannemer. U als hoofdaannemer heeft in dat geval een contract met de regio Nijmegen. Het onderaannemersschap zal eerst goedgekeurd dienen te worden door het ROB. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. U zal een aanvraag moeten doen om het onderaannemersschap te laten toetsen door het ROB. Alle communicatie hieromtrent verloopt dan ook via u, de hoofdaannemer. Om deze procedure te starten kunt u contact opnemen met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de Regio Nijmegen. Ik heb echter wel een cliënt uit de regio Nijmegen doorverwezen gekregen van een wettelijk verwijzer. Wat moet ik doen?

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl.

klik voor weergave informatie

Berichtenverkeer en Administratie

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkwijze omtrent het Berichtenverkeer binnen de regio Nijmegen?

De regio Nijmegen heeft een regionaal administratieprotocol berichtenverkeer ontwikkeld. Het doel van dit regionaal administratieprotocol berichtenverkeer is het vastleggen van de kaders en afspraken omtrent het berichtenverkeer die in de regio gemaakt zijn tussen de regiogemeenten en zorgaanbieders die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015. Het administratieprotocol is te downloaden op de pagina administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Mijn declaratie(s) zijn afgekeurd en ik heb hier vragen over. Waar kan ik terecht?

U ontvangt bij afkeur van declaraties altijd een Jw of Wmo 304 retourbericht. Hier worden retourcodes in meegegeven die de reden van afkeur weergeven. Indien u hier toch nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de regionale backoffice waarvan het retourbericht afkomstig is. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Waar kan ik terecht met vragen over (het uitblijven van) 301 berichten?

U kunt hierover contact opnemen met de backoffice van de gemeente waar de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.