Het Coronavirus

Vragen n.a.v. het Coronavirus

De ontwikkelingen omtrent het Coronavirus gaan zo snel dat er regelmatig aanvullende informatie beschikbaar komt. Hiervoor verwijzen wij u naar de Nieuwsberichten.

De “Nieuwsberichten” vindt u ook terug bij “Corona” onder Documentatie en downloads.

klik voor weergave informatie

Algemene vragen

Ik wil een wijziging doorgeven m.b.t. mijn bedrijfsgegevens (AGB, naamvoering, rechtsvorm etc). Wat moet ik doen?

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl. U bent als aanbieder verplicht om minimaal één maand voorafgaand aan een wijziging AGB code contact op te nemen met regio Rijk van Nijmegen/Rondom Wijchen om afspraken te maken over de wijze waarop de wijziging AGB code administratief wordt verwerkt. In veel gevallen heeft de wijziging (vergaande) administratieve implicaties voor u als aanbieders, maar ook voor de regionale backoffices.

klik voor weergave informatie

Ik wil een melding doen van een (gewelds)incident of calamiteit. Waar moet ik zijn?

Wmo
U moet u wenden tot de GGD Gelderland-Zuid. De 16 gemeenten in het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de GGD aangesteld als toezichthouder voor de Wmo.

  • Als calamiteiten / geweld een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112
  • U kunt hier een melding doen 
  • Is er sprake van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit, neem dan contact op met de Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken. Vraag vervolgens naar de Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid van de betreffende gemeente.

Jeugd
Voor het doen van een melding betreffende Jeugdzorg kunt u zich wenden tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  • Als calamiteiten / geweld een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112
  • Alle meld-en aanvraagformulieren vindt u hier
  • Is er sprake van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit, neem dan contact op met de Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken. Vraag vervolgens naar de Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid van de betreffende gemeente.

U bent als zorgaanbieder verplicht om calamiteiten/geweldsincidenten te melden.

Meer informatie over het calamiteitenprotocol vindt u op de pagina Documentatie en Downloads

 

klik voor weergave informatie

Ik wil melding doen van (vermoedelijke) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van een zorgorganisatie. Waar moet ik zijn?

U kunt melding doen via het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB. Dit kan via een formulier op deze pagina. Het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van wijkteams of lokale teams die (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties willen melden.

klik voor weergave informatie

Ik ben een zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en hoor dat cliënten geen zorg op basis van pgb’s bij mij kunnen inkopen. Waarom is dit zo? Wat moet ik doen?

Als PGB-gefinancierde zorgaanbieder dient u net als wél gecontracteerde zorgaanbieders te voldoen aan kwaliteitscriteria (zoals opgenomen in de gemeentelijke Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).  Ben u eerder beoordeeld middels een aanbesteding of een PGB-kwaliteitstoets en voldeed u niet aan de criteria? In dat geval kunnen cliënten geen zorg bij u inkopen op basis van PGB.

Als u van mening bent dat de kwaliteit van uw organisatie inmiddels zodanig is verbeterd dat u nu wél aan de kwaliteitscriteria voldoet, kunt u een verzoek indienen om opnieuw getoetst te worden (conform artikel 12, lid 5 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).

Indien tot een positief oordeel wordt gekomen, kunnen cliënten weer zorg bij u inkopen middels een PGB.

Wilt u een verzoek indienen voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar en/of Nijmegen? Stuur een mail naar PGBaanbiedersrvn@nijmegen.nl.

Wilt u een verzoek indienen voor de gemeenten Druten en/of Wijchen? Stuur een mail naar PGB@drutenwijchen.nl.

U wordt dan verder geïnformeerd over de procedure.

klik voor weergave informatie

Contracten en toetreden

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de regio Nijmegen. Ik zou dat wel graag willen. Is dit mogelijk?

Het ROB heeft namens de regio Nijmegen voor de verschillende zorgvormen vaak meerjarige contracten afgesloten. Tussentijdse toetreding is niet mogelijk. Het is, onder voorwaarden, soms wel mogelijk als onderaannemer zorg te leveren. Nieuws over eventuele nieuwe aanbestedingen in de regio zal gecommuniceerd worden via deze website.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en wil graag onderaannemer worden. Wat moet ik doen?

Het is, onder voorwaarden, mogelijk als onderaannemer zorg te leveren. De hoofdaannemer heeft in dat geval een contract met de regio Nijmegen. Het onderaannemersschap zal eerst goedgekeurd dienen te worden door het ROB. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De hoofdaannemer zal een aanvraag moeten doen om het onderaannemersschap te laten toetsen door het ROB. Alle communicatie hieromtrent verloopt dan ook via de hoofdaannemer. Meer informatie kunt u vinden via Zorgprofessionals -> Documentatie en Downloads -> Onderaannemerschap.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder en heb een contract met de regio Nijmegen. Ik wil graag werken met een onderaannemer. Wat moet ik doen?

Het is, onder voorwaarden, mogelijk als hoofdaannemer te werken met een onderaannemer. Daarbij geldt dat u als hoofdaannemer aanspreekpunt bent voor de gemeenten en verantwoordelijk bent voor de dienstverlening van uw onderaannemer. Meer informatie kunt u vinden via Zorgprofessionals -> Documentatie en Downloads -> Onderaannemerschap.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de Regio Nijmegen. Ik heb echter wel een cliënt uit de regio Nijmegen doorverwezen gekregen van een wettelijk verwijzer. Wat moet ik doen?

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl.

klik voor weergave informatie

Berichtenverkeer en Administratie

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkwijze omtrent het Berichtenverkeer binnen de regio Nijmegen?

De regio Nijmegen heeft een regionaal administratieprotocol berichtenverkeer ontwikkeld. Het doel van dit regionaal administratieprotocol berichtenverkeer is het vastleggen van de kaders en afspraken omtrent het berichtenverkeer die in de regio gemaakt zijn tussen de regiogemeenten en zorgaanbieders die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015. Het administratieprotocol is te downloaden op de pagina administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Mijn declaratie(s) zijn afgekeurd en ik heb hier vragen over. Waar kan ik terecht?

U ontvangt bij afkeur van declaraties altijd een Jw of Wmo 304 retourbericht. Hier worden retourcodes in meegegeven die de reden van afkeur weergeven. Indien u hier toch nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de regionale backoffice waarvan het retourbericht afkomstig is. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Waar kan ik terecht met vragen over (het uitblijven van) 301 berichten?

U kunt hierover contact opnemen met de backoffice van de gemeente waar de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.