Nieuws2023-02-02T17:01:07+01:00

Nieuwsberichten

Regiogemeenten ontbinden contract met Stichting Stan

Op basis van een grondig onderzoek door de Wmo-toezichthouder hebben de regiogemeenten in het Rijk van Nijmegen besloten het contract met Stichting Stan met ingang van 1 oktober 2023 te ontbinden. Dit betekent dat bestaande cliënten moeten overstappen naar een andere zorgverlener. Stichting Stan is op de hoogte van dit besluit en alle cliënten zijn per brief geïnformeerd. Er is vanuit het ROB een team [...]

20/07/2023|Categories: Algemeen, Wmo|

Cliëntenstop Stichting STAN

Per 11 mei 2023 geldt voor de regio Rijk van Nijmegen een cliëntenstop voor Stichting STAN. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk vanaf heden. Dit naar aanleiding van  het rapport van Wmo-toezicht van 26 april 2023. Stichting STAN is in de regio Rijk van Nijmegen gecontracteerd voor volgende bouwstenen: Productcode Bouwstenen Wmo 02A03 Reguliere begeleiding volwassenen Wmo 02A05 Specialistische begeleiding volwassenen Wmo 02A17 Reguliere [...]

12/05/2023|Categories: Algemeen, Wmo|

Themacontroles zorg: input aanbieders gevraagd

Op 18 januari 2023 is in de gemeenteraad van Nijmegen gesproken over zorgfraude en de handhaving binnen het sociaal domein. De raad acht het wenselijk om zogeheten themacontroles uit te voeren. De wethouder heeft toegezegd hierop inhoudelijk te zullen reageren. Vanuit het ROB gaan we aan de slag met de advisering van het College. Graag willen wij ons oor ook te luister leggen bij u [...]

08/02/2023|Categories: Algemeen|

Verantwoording 2022 en Algemeen controleplan

Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over twee onderwerpen: Verantwoording 2022 Algemeen controleplan   1.  Verantwoording 2022 De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2022 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:   Domein Productieverantwoording met controleverklaring [...]

27/01/2023|Categories: Algemeen|

Binnenkort beschikbaar: e-Learningmodules zorgadministratie en berichtenverkeer

Beste zorgaanbieders, Werkt u op de backoffice en/of zorgadministratie van een gemeente of aanbieder? En wilt u meer kennis vergaren over het op een juiste manier voeren van de zorgadministratie en gebruik van het berichtenverkeer? Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ontwikkelt in samenwerking met EHdK 5 e-learning modules hierover. Aan de hand van deze online lesmodules kunt u uw kennis aanvullen of opfrissen. Kortom, deze [...]

15/12/2022|Categories: Algemeen|

Algemeen controleplan vastgesteld

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Naast de inkoop moeten gemeenten ook toezicht houden op de kwaliteit van zorg en de rechtmatige besteding van gemeenschapsgeld. Dit moet de zorg goed én betaalbaar houden. Voor de regionaal via het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) ingekochte zorg hebben de gemeenten in het Rijk van Nijmegen recent een algemeen controleplan [...]

06/12/2022|Categories: Algemeen|
Ga naar de bovenkant