Terug naar de home pagina

Categorie: Jeugd

Home » Jeugd

Cliëntenstop Mentaal Beter Cure B.V.

Per 27-09-2022 geldt voor de regio Rijk van Nijmegen een cliëntenstop voor Mentaal Beter Cure B.V. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk in 2022. Dit in verband met het bereiken van het budgetplafond voor 2022. Lopende behandelingen (inclusief eventuele verlenging) mogen afgerond worden. Mentaal Beter Cure B.V. is in de regio Rijk van Nijmegen gecontracteerd voor de bouwstenen Jw 54001 behandeling basis GGZ en Jw 54002 behandeling specialistische GGZ.  

06/10/2022|Categories: Algemeen, Jeugd|

Informatie Woonplaatsbeginsel voor Zorgaanbieders

Inleiding Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (‘Wet wijziging woonplaatsbeginsel’). Doel van het voorgestelde nieuwe woonplaatsbeginsel: het moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen. Daarnaast is de [...]

04/01/2022|Categories: Algemeen, Jeugd|

Nieuwe contracten jeugd-ggz Regio Rijk van Nijmegen per 1-1-2022

De contracten die wij als Regio Rijk van Nijmegen hebben met jeugd-ggz aanbieders lopen binnenkort af. Daarom zijn er nieuwe contracten afgesloten. Deze contracten starten op 1 januari 2022. In deze bijlage staat vermeld welke zorgaanbieders per 1 januari 2022 basis-ggz en/of specialistisch-ggz aan jeugdigen in de regio Rijk van Nijmegen mogen bieden. Veel van deze partijen hebben ook nu al een contract. Met een aantal partijen waarmee we nu een contract hebben, is geen nieuw contract afgesloten. Soms omdat een partij dat niet wilde, soms omdat de partij niet aan de door ons gestelde eisen voldeed. Voor jeugdigen die [...]

09/12/2021|Categories: Algemeen, Jeugd|

Leerplicht als verzoeker bij JBT

Hulpverleners van Veilig Thuis, lokale teams of gecertificeerde instellingen kunnen een Verzoek tot Bespreking bij de Jeugdbeschermingstafel (JBT) aanvragen wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling of de veiligheid van het kind. Dit is en blijft de gebruikelijke en voorliggende route. In bijzondere gevallen kan vanaf nu ook de leerplichtambtenaar (LPA) een bespreking bij de JBT aanvragen, in samenspraak met de verwijzer. LPA overlegt altijd van te voren  met SWT over de melding/het verzoek. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld wanneer LPA van mening is dat bespreking toch nodig is, maar SWT niet, of wanneer er stagnatie is bij de verwijzer. De [...]

30/03/2021|Categories: Jeugd|
Ga naar de bovenkant