Categorie: Jeugd

Toeleidingsstop Prolis voor de gemeente Nijmegen per 01 juli 2024 opgeheven

Zoals eerder is gedeeld heeft de gemeente Nijmegen voor het perceel begeleiding in het kader van de Jeugdwet budgetplafonds ingesteld.De gemeente Nijmegen heeft er voor gekozen om bij een prognose van 80% realisatie van dit budgetplafond een toeleidingsstop in te stellen bij de betreffende zorgaanbieder.Dit resulteerde in 2024 in een toeleidingsstop voor de volgende organisaties:Prolis;Krekel;DIT Coaching;Bots begeleiding.Op basis van de huidige realisatiecijfers heeft de gemeente Nijmegen er voor gekozen om de toeleidingsstop van organisatie Prolis per 01 juli 2024 op te heffen. Dit betekent dat Prolis vanaf 01 juli 2024 weer nieuwe cliënten mag aannemen.Buurtteams Jeugd en Gezin blijft de [...]

12/06/2024|Categories: Jeugd|

Coöperatie VJGGZ

Per 1-1-2024 zijn Psychologenpraktijk TROMP en Psychotherapiepraktijk Elise Willems/Psychotherapiepraktijk voor kind en volwassene gestopt als lid van de Coöperatie VJGGZ.

26/02/2024|Categories: Jeugd, JGGZ|

Communicatie budgetplafond begeleiding Jeugd en Wmo voor de gemeente Nijmegen in 2024

Jeugd De gemeente Nijmegen stelde voor 2023 een budgetplafond in voor (alle) vormen van begeleiding Jeugd in de gemeente Nijmegen. Ook voor 2024 is er een budgetplafond, dat de gemeente gaat handhaven. Dit komt doordat de betaalbaarheid van begeleiding steeds meer in het gedrang is gekomen en de kosten voor reguliere en specialistische begeleiding meer dan verdubbeld is. Van €4,7 miljoen in 2018 naar €9,5 miljoen in 2022. In 2023 is er een verdere kostengroei zichtbaar. Ook om inhoudelijke redenen zet de gemeente in op budgetplafonds. De gemeente stuurt op minder indicaties en méér basishulp verleend door de Buurtteams Jeugd [...]

22/11/2023|Categories: Jeugd, Wmo|

Toeleidingsstop begeleiding Jeugdwet gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft voor het perceel begeleiding, in het kader van de Jeugdwet, budgetplafonds ingesteld. Per zorgaanbieder is de hoogte van dit budgetplafond vastgesteld. Met het budgetplafond is er een kleiner budget beschikbaar voor zorgaanbieders die begeleiding aan jeugdigen bieden. De gemeente Nijmegen heeft er voor gekozen om bij een prognose van 80% realisatie van dit budgetplafond een toeleidingsstop in te stellen bij betreffende zorgaanbieder. Er zijn 7 aanbieders die een toeleidingsstop hebben/krijgen, namelijk: Krekel (toeleidingsstop per 1 april 2023); Prolis (toeleidingsstop per 1 mei 2023); TVN (toeleidingsstop per 1 oktober 2023); SOC (toeleidingsstop per 1 oktober 2023); Bots Begeleiding [...]

29/09/2023|Categories: Jeugd|

Cliëntenstop Mentaal Beter Cure B.V.

Per 27-09-2022 geldt voor de regio Rijk van Nijmegen een cliëntenstop voor Mentaal Beter Cure B.V. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk in 2022. Dit in verband met het bereiken van het budgetplafond voor 2022. Lopende behandelingen (inclusief eventuele verlenging) mogen afgerond worden. Mentaal Beter Cure B.V. is in de regio Rijk van Nijmegen gecontracteerd voor de bouwstenen Jw 54001 behandeling basis GGZ en Jw 54002 behandeling specialistische GGZ.  

06/10/2022|Categories: Algemeen, Jeugd|
Ga naar de bovenkant