Nieuws

Themarapportage Jeugd-ggz

Bij de invoering van de jeugdwet in 2015 is ook de jeugd-ggz overgegaan naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Sinds de overgang hebben we binnen de regio Rijk van Nijmegen te maken met stijgende cliëntaantallen en daarmee stijgende uitgaven. We hebben deze...

Beschermd Wonen 2020

In 2019 heeft er een aanbesteding beschermd wonen en beschermd thuis plaatsgevonden voor de regio Nijmegen en Rivierenland. Vanaf 2020 kopen we, anders dan in voorafgaande jaren, zowel producten beschermd wonen – waarbij de inwoner de 24-uurs zorg in een instelling...

Sluiting logeerhuis Pluryn Nijmegen

Omdat er niet genoeg gebruik wordt gemaakt van het logeren zal Pluryn het logeerhuis in Nijmegen sluiten (Uranusstraat). Pluryn zet personeel in, maar de kosten die er gemaakt worden zijn niet in balans met de bezetting van het logeerhuis. Pluryn is met de huidige...

Themarapportage jeugdhulp met verblijf

Het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) is o.a. verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp met verblijf namens de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp met verblijf is binnen jeugdhulp de zwaarste en daarmee ook duurste vorm van zorg. We hebben de...

Accountantsprotocol regio Nijmegen

Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2019 gebruik maken van het landelijk verantwoordingsprotocol en het landelijk format productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. Per e-mail is op 11...

Mededeling Casusoverleg Jeugdhulp met Verblijf

In verband met de kerstdagen gaat het Casusoverleg JmV van donderdag 26 december niet door. Deze wordt verzet naar maandag maandag 23 december. Casussen voor dit casusoverleg kunnen tot donderdag 19 december 12.00 uur worden aangemeld. Neem voor meer informatie...

Mededeling Backoffice Nijmegen

Met de komende drukke weken in december, vragen wij aanbieders die per 1-1-2020 een wijziging doorgevoerd willen hebben voor cliënten uit de gemeente Nijmegen, dit uiterlijk 16-12-2019 bij de backoffice van de gemeente Nijmegen kenbaar te maken. Ná 16-12-2019 kan niet...

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.