Nieuws2023-02-02T17:01:07+01:00

Nieuwsberichten

Communicatie budgetplafond begeleiding Jeugd en Wmo voor de gemeente Nijmegen in 2024

Jeugd De gemeente Nijmegen stelde voor 2023 een budgetplafond in voor (alle) vormen van begeleiding Jeugd in de gemeente Nijmegen. Ook voor 2024 is er een budgetplafond, dat de gemeente gaat handhaven. Dit komt doordat de betaalbaarheid van begeleiding steeds meer in het gedrang is gekomen en de kosten voor reguliere en specialistische begeleiding meer dan verdubbeld is. Van €4,7 miljoen in 2018 naar €9,5 [...]

22/11/2023|Categories: Jeugd, Wmo|

Toeleidingsstop begeleiding Jeugdwet gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft voor het perceel begeleiding, in het kader van de Jeugdwet, budgetplafonds ingesteld. Per zorgaanbieder is de hoogte van dit budgetplafond vastgesteld. Met het budgetplafond is er een kleiner budget beschikbaar voor zorgaanbieders die begeleiding aan jeugdigen bieden. De gemeente Nijmegen heeft er voor gekozen om bij een prognose van 80% realisatie van dit budgetplafond een toeleidingsstop in te stellen bij betreffende zorgaanbieder. [...]

29/09/2023|Categories: Jeugd|

Regiogemeenten ontbinden contract met Stichting Stan

Op basis van een grondig onderzoek door de Wmo-toezichthouder hebben de regiogemeenten in het Rijk van Nijmegen besloten het contract met Stichting Stan met ingang van 1 oktober 2023 te ontbinden. Dit betekent dat bestaande cliënten moeten overstappen naar een andere zorgverlener. Stichting Stan is op de hoogte van dit besluit en alle cliënten zijn per brief geïnformeerd. Er is vanuit het ROB een team [...]

20/07/2023|Categories: Algemeen, Wmo|

Cliëntenstop Stichting STAN

Per 11 mei 2023 geldt voor de regio Rijk van Nijmegen een cliëntenstop voor Stichting STAN. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk vanaf heden. Dit naar aanleiding van  het rapport van Wmo-toezicht van 26 april 2023. Stichting STAN is in de regio Rijk van Nijmegen gecontracteerd voor volgende bouwstenen: Productcode Bouwstenen Wmo 02A03 Reguliere begeleiding volwassenen Wmo 02A05 Specialistische begeleiding volwassenen Wmo 02A17 Reguliere [...]

12/05/2023|Categories: Algemeen, Wmo|

Themacontroles zorg: input aanbieders gevraagd

Op 18 januari 2023 is in de gemeenteraad van Nijmegen gesproken over zorgfraude en de handhaving binnen het sociaal domein. De raad acht het wenselijk om zogeheten themacontroles uit te voeren. De wethouder heeft toegezegd hierop inhoudelijk te zullen reageren. Vanuit het ROB gaan we aan de slag met de advisering van het College. Graag willen wij ons oor ook te luister leggen bij u [...]

08/02/2023|Categories: Algemeen|

Verantwoording 2022 en Algemeen controleplan

Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over twee onderwerpen: Verantwoording 2022 Algemeen controleplan   1.  Verantwoording 2022 De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2022 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:   Domein Productieverantwoording met controleverklaring [...]

27/01/2023|Categories: Algemeen|
Ga naar de bovenkant