Nieuws

Mededeling Casusoverleg Jeugdhulp met Verblijf

In verband met de kerstdagen gaat het Casusoverleg JmV van donderdag 26 december niet door. Deze wordt verzet naar maandag maandag 23 december. Casussen voor dit casusoverleg kunnen tot donderdag 19 december 12.00 uur worden aangemeld. Neem voor meer informatie...

Mededeling Backoffice Nijmegen

Met de komende drukke weken in december, vragen wij aanbieders die per 1-1-2020 een wijziging doorgevoerd willen hebben voor cliënten uit de gemeente Nijmegen, dit uiterlijk 16-12-2019 bij de backoffice van de gemeente Nijmegen kenbaar te maken. Ná 16-12-2019 kan niet...

Cliëntenstop Compass BV voor onbepaalde tijd

Het ROB heeft met Compass BV afgesproken om per 11 september 2019 een cliëntenstop voor onbepaalde tijd in te stellen voor nieuwe instroom. Dit is de uitkomst van een overleg over de overschrijding van de contractafspraak 2019. De cliëntenstop geldt: voor alle nieuwe...

Gedeeltelijke tijdelijke cliëntenstop Humazorg

De regiogemeenten hebben besloten om per 11 september 2019 een (gedeeltelijke én tijdelijke) cliëntenstop in te stellen bij Humazorg. De cliëntenstop geldt niet voor alle producten van Humazorg, maar voor enkele specifieke producten: casemanagement, reguliere en...

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.