Nieuws2023-02-02T17:01:07+01:00

Nieuwsberichten

Update – Storing verholpen: weer berichtenverkeer mogelijk bij gemeente Nijmegen

Update 2-4-2024: Per heden is de storing verholpen en worden alle berichten weer regulier verwerkt en verzonden door de gemeente Nijmegen. Mocht u vragen hebben over specifieke berichten, dan kunt u de backoffice van de gemeente Nijmegen mailen via zorgaanbieders@nijmegen.nl. Sinds vorige week ondervindt de gemeente Nijmegen problemen bij het verwerken van binnengekomen berichten en bij de verzending van berichten iWmo en iJW (het gaat [...]

27/03/2024|Categories: Algemeen|

Coöperatie VJGGZ

Per 1-1-2024 zijn Psychologenpraktijk TROMP en Psychotherapiepraktijk Elise Willems/Psychotherapiepraktijk voor kind en volwassene gestopt als lid van de Coöperatie VJGGZ.

26/02/2024|Categories: Jeugd, JGGZ|

Verantwoording 2023

Beste zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over de verantwoording 2023. Verantwoording 2023 De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2023 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten: Domein Productieverantwoording met controleverklaring Wmo Indien regionale omzet groter dan [...]

22/12/2023|Categories: Algemeen|

Communicatie budgetplafond begeleiding Jeugd en Wmo voor de gemeente Nijmegen in 2024

Jeugd De gemeente Nijmegen stelde voor 2023 een budgetplafond in voor (alle) vormen van begeleiding Jeugd in de gemeente Nijmegen. Ook voor 2024 is er een budgetplafond, dat de gemeente gaat handhaven. Dit komt doordat de betaalbaarheid van begeleiding steeds meer in het gedrang is gekomen en de kosten voor reguliere en specialistische begeleiding meer dan verdubbeld is. Van €4,7 miljoen in 2018 naar €9,5 [...]

22/11/2023|Categories: Jeugd, Wmo|

Toeleidingsstop begeleiding Jeugdwet gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft voor het perceel begeleiding, in het kader van de Jeugdwet, budgetplafonds ingesteld. Per zorgaanbieder is de hoogte van dit budgetplafond vastgesteld. Met het budgetplafond is er een kleiner budget beschikbaar voor zorgaanbieders die begeleiding aan jeugdigen bieden. De gemeente Nijmegen heeft er voor gekozen om bij een prognose van 80% realisatie van dit budgetplafond een toeleidingsstop in te stellen bij betreffende zorgaanbieder. [...]

29/09/2023|Categories: Jeugd|

Regiogemeenten ontbinden contract met Stichting Stan

Op basis van een grondig onderzoek door de Wmo-toezichthouder hebben de regiogemeenten in het Rijk van Nijmegen besloten het contract met Stichting Stan met ingang van 1 oktober 2023 te ontbinden. Dit betekent dat bestaande cliënten moeten overstappen naar een andere zorgverlener. Stichting Stan is op de hoogte van dit besluit en alle cliënten zijn per brief geïnformeerd. Er is vanuit het ROB een team [...]

20/07/2023|Categories: Algemeen, Wmo|
Ga naar de bovenkant