Nieuws

Update werkvoorraad Backoffice Wmo/Jeugd

Onderstaand een update rondom de stand van zaken werkvoorraad Backoffice Wmo/Jeugd gemeente Nijmegen: * Wmo: oudste datum nog in behandeling te nemen productbestelling: 14/01 * Jeugd: oudste datum nog behandeling te nemen productbestelling: 19/01 Productbestellingen...

Vragen omtrent vaccinaties

Vragen over vaccinaties? Bij vragen over vaccinaties verwijzen wij u graag door naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl Daar vindt u de vaccinatiestrategie en alle overige informatie rondom het vaccineren van de diverse doelgroepen. Daarnaast vindt...

Accountantsprotocol 2020 regio Nijmegen

Geachte zorgaanbieder, Met deze mail informeren de gemeenten in de regio Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2020 gebruik maken van het landelijk verantwoordingsprotocol en het landelijk format productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. Voor zorginstellingen met...

Lockdown en de zorg vanuit de Jeugdwet en de Wmo

Sinds 15 december jl. is Nederland in lockdown. Wij krijgen de nodige vragen van zorgaanbieders over de gevolgen hiervan. Hieronder hebben wij daarom wat informatie op een rij gezet. Wij verzoeken onze zorgaanbieders om de zorg zoveel mogelijk op de reguliere wijze te...

Beschermd Wonen

In 2019 heeft er een aanbesteding beschermd wonen en beschermd thuis plaatsgevonden voor de regio Nijmegen en Rivierenland. Vanaf 2020 kopen we, anders dan in voorafgaande jaren, zowel producten beschermd wonen – waarbij de inwoner de 24-uurs zorg in een instelling...

Rapport onderzoek individuele begeleiding jeugd

De Regio Rijk van Nijmegen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar individuele begeleiding jeugd. Aanleiding daarvoor is de kwalitatieve doorontwikkeling van begeleiding, maar ook de stijging van de kosten voor begeleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door EhdK en ze...

Format voor declaratie meerkosten beschikbaar

Indien u gebruik wilt maken van een vergoeding meerkosten Wmo en Jeugd dan dient u hiervoor het daartoe beschikbare format in te vullen. Het format vindt u bij  Maatregel 1 onder Veelgestelde vragen – Corona – Declaraties.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.