Communicatie budgetplafond begeleiding Jeugd en Wmo voor de gemeente Nijmegen in 2024

Jeugd

De gemeente Nijmegen stelde voor 2023 een budgetplafond in voor (alle) vormen van begeleiding Jeugd in de gemeente Nijmegen. Ook voor 2024 is er een budgetplafond, dat de gemeente gaat handhaven.
Dit komt doordat de betaalbaarheid van begeleiding steeds meer in het gedrang is gekomen en de kosten voor reguliere en specialistische begeleiding meer dan verdubbeld is. Van €4,7 miljoen in 2018 naar €9,5 miljoen in 2022. In 2023 is er een verdere kostengroei zichtbaar. Ook om inhoudelijke redenen zet de gemeente in op budgetplafonds. De gemeente stuurt op minder indicaties en méér basishulp verleend door de Buurtteams Jeugd en Gezin, zonder verwijzingen, nabij gezinnen en met gebruikmaking van oplossingen in de sociale basis.

Alle aanbieders die gecontracteerd zijn voor het leveren van begeleiding Jeugd in de gemeente Nijmegen hebben reeds een brief ontvangen waarin de hoogte van hun budgetplafond voor 2024 is aangekondigd.

Toeleidingsstop
De gemeente Nijmegen heeft, gelet op actuele realisatiecijfers en de reductie gerealiseerd door de buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen, besloten om de toeleidingsstop in het jaar 2024, voor een aantal aanbieders, te blijven handhaven. Het gaat om de volgende aanbieders:

  • Prolis;
  • DIT Coaching;
  • Bots Begeleiding;
  • Krekel Autismecoaching;

Een toeleidingsstop betekent concreet dat er niet meer verwezen mag worden voor (alle) vormen van begeleiding Jeugd naar bovenstaande aanbieders. Ook mogen deze aanbieders geen nieuwe clienten meer toelaten.

Middels voortgangsoverleggen zal de contractmanager vanuit het ROB met bovenstaande aanbieders blijven monitoren hoe de cijfers zich ontwikkelen en of er mogelijk ruimte ontstaat binnen het budgetplafond om de toeleidingsstop op te heffen.

Voor verdere vragen over dit onderwerp mag er contact worden opgenomen met Manon van Amelsfoort  (Contractmanager Jeugd van het ROB Gemeente Nijmegen): m1.van.amelsfoort@nijmegen.nl  of voor afstemming met Buurtteams Jeugd en Gezin met Emiel Dekker (Teamleider Buurtteams Jeugd en Gezin) emieldekker@buurtteamsjeugdengezin.nl

Wmo

De gemeente Nijmegen stelde voor 2023 een budgetplafond in voor (alle) vormen van begeleiding Wmo in de gemeente Nijmegen. Ook voor 2024 is er een budgetplafond. Op het gebied van de Wmo ziet de gemeente Nijmegen een positieve ontwikkeling in de overname van cliënten door Buurtteams Volwassenen. Dit betekent dat er op de Wmo op dit moment geen harde handhaving plaats zal vinden op het budgetplafond.

Gedurende het jaar zal het ROB monitoren hoe de cijfers zich ontwikkelen en of er alsnog handhaving bij één of meerdere aanbieders plaats dient te vinden. De contractmanager Wmo zal deze ontwikkelingen monitoren en indien nodig organisaties benaderen. Indien u voor de Wmo begeleiding over uw budgetplafond dreigt te gaan verzoeken wij u om de contractmanager hierover tijdig te informeren.

Alle aanbieders die gecontracteerd zijn voor het leveren van begeleiding Wmo in de gemeente Nijmegen hebben reeds een brief ontvangen waarin de hoogte van hun budgetplafond voor 2024 is aangekondigd.

Voor verdere vragen over dit onderwerp mag er contact worden opgenomen met Siemen Rongen  (Contractmanager Wmo van het ROB Gemeente Nijmegen): s.rongen@nijmegen.nl.

Published On: 22/11/2023Categories: Jeugd, Wmo