Themacontroles zorg: input aanbieders gevraagd

Op 18 januari 2023 is in de gemeenteraad van Nijmegen gesproken over zorgfraude en de handhaving binnen het sociaal domein. De raad acht het wenselijk om zogeheten themacontroles uit te voeren. De wethouder heeft toegezegd hierop inhoudelijk te zullen reageren.

Vanuit het ROB gaan we aan de slag met de advisering van het College. Graag willen wij ons oor ook te luister leggen bij u als zorgaanbieder. Vindt u het wel of juist niet wenselijk dat de gemeenten themacontroles bij zorgaanbieders uitvoeren? Op welke thema’s zou gecontroleerd moeten worden? Hoe zouden zulke controles er uit moeten zien? En wat kost het u als zorgaanbieder om medewerking te verlenen aan deze controles? Bij de beantwoording van deze en andere relevante vragen willen we graag ook de kant van de zorgaanbieders horen zodat wij uw input kunnen meenemen in het advies aan het College.

Als u interesse heeft om met ons hierover in gesprek te gaan, stuurt u dan vóór 1 maart 2023 een  e-mail met uw contactgegevens naar: m.ruiter@nijmegen.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen gaan we kijken in welke vorm we uw input komen ophalen. Alvast hartelijk dank en wie weet tot ziens!

Published On: 08/02/2023Categories: Algemeen