Verantwoording 2022 en Algemeen controleplan

Geachte zorgaanbieder,

Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over twee onderwerpen:

  1. Verantwoording 2022
  2. Algemeen controleplan

 

1.  Verantwoording 2022

De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2022 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp.

In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:

 

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

 

Voor zorginstellingen met een regionale omzet (voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen bij elkaar opgeteld) van meer dan € 125.000 op een domein is een productieverantwoording met een (digitaal)* getekende controleverklaring door de accountant verplicht. Voor domeinen met een omzet onder de € 125.000 hoeft u voor niets aan te leveren. U hoeft ook geen voorlopige productieverklaring aan te leveren. De uiterste inleverdatum is 01 april 2023. De verantwoordingsformulieren met controleverklaring kunt u mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over dit bericht en de bijlagen.

Het landelijk accountantsprotocol en de landelijke formats voor de productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp vindt u op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

* indien uw accountant de controleverklaring digitaal ondertekent- of waarmerkt, dient dit te voldoen aan bijgevoegde criteria: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elektronische-handtekening

 

2. Algemeen controleplan

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Naast de inkoop moeten gemeenten ook toezicht houden op de kwaliteit van zorg en de rechtmatige besteding van gemeenschapsgeld. Dit moet de zorg goed én betaalbaar houden. Voor de regionaal via het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) ingekochte zorg hebben de gemeenten in het Rijk van Nijmegen recent een algemeen controleplan vastgesteld (zie bijlage). Dit plan is de basis om rechtmatigheids- en doelmatigheidscontroles uit te voeren. Op basis van het algemene controleplan kunnen – los van controles die de gemeenten al uitvoeren – materiële controles, detailcontroles en fraudeonderzoeken worden uitgevoerd bij (gecontracteerde) aanbieders.

Het vastgestelde controleplan vindt u op de pagina Documentatie en Downloads onder de kop Controles rechtmatigheid. Bij vragen over het algemeen controleplan kunt u contact opnemen met Martin Ruiter via m.ruiter@nijmegen.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published On: 27/01/2023Categories: Algemeen