Cliëntenstop beschermd wonen Woonzorgnet, locatie Achter de Bank

Per 19 juni 2024 geldt een cliëntenstop voor Beschermd Wonen (zowel Beschermd Wonen als Beschermd Thuis in gemeente Nijmegen) bij Woonzorgnet. De cliëntenstop heeft betrekking op (de locaties) in gemeente Nijmegen en heeft betrekking op de instoom van nieuwe cliënten, herindicaties zijn wel toegestaan. Dit naar aanleiding van het rapport van de hertoets van Wmo-toezicht van 22 mei 2024.

De cliëntenstop duurt in beginsel drie maanden, daarna zal dit heroverwogen worden op basis van de bevindingen van wmo-toezicht. Herindicaties kunnen in principe doorgang vinden

Published On: 02/07/2024Categories: Ongecategoriseerd