Categorie: Algemeen

Update – Storing verholpen: weer berichtenverkeer mogelijk bij gemeente Nijmegen

Update 2-4-2024: Per heden is de storing verholpen en worden alle berichten weer regulier verwerkt en verzonden door de gemeente Nijmegen. Mocht u vragen hebben over specifieke berichten, dan kunt u de backoffice van de gemeente Nijmegen mailen via zorgaanbieders@nijmegen.nl. Sinds vorige week ondervindt de gemeente Nijmegen problemen bij het verwerken van binnengekomen berichten en bij de verzending van berichten iWmo en iJW (het gaat hier dan om 301’s, 305’s, 307’s, 315’s en 323’s). Deze problemen zijn teruggelegd bij de leverancier van onze applicatie. Deze heeft onderkend dat er bij meerdere gemeenten deze problematiek speelt en ze zijn naarstig op [...]

27/03/2024|Categories: Algemeen|

Verantwoording 2023

Beste zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over de verantwoording 2023. Verantwoording 2023 De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2023 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten: Domein Productieverantwoording met controleverklaring Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000 Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000   Voor zorginstellingen met een regionale omzet (voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen bij elkaar opgeteld) [...]

22/12/2023|Categories: Algemeen|

Regiogemeenten ontbinden contract met Stichting Stan

Op basis van een grondig onderzoek door de Wmo-toezichthouder hebben de regiogemeenten in het Rijk van Nijmegen besloten het contract met Stichting Stan met ingang van 1 oktober 2023 te ontbinden. Dit betekent dat bestaande cliënten moeten overstappen naar een andere zorgverlener. Stichting Stan is op de hoogte van dit besluit en alle cliënten zijn per brief geïnformeerd. Er is vanuit het ROB een team opgericht om de cliënten van Stichting Stan te ondersteunen bij het overstappen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kizzy Rokette, procesregisseur handhaving. E-mail: k.rokette@nijmegen.nl.

20/07/2023|Categories: Algemeen, Wmo|

Cliëntenstop Stichting STAN

Per 11 mei 2023 geldt voor de regio Rijk van Nijmegen een cliëntenstop voor Stichting STAN. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk vanaf heden. Dit naar aanleiding van  het rapport van Wmo-toezicht van 26 april 2023. Stichting STAN is in de regio Rijk van Nijmegen gecontracteerd voor volgende bouwstenen: Productcode Bouwstenen Wmo 02A03 Reguliere begeleiding volwassenen Wmo 02A05 Specialistische begeleiding volwassenen Wmo 02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen Wmo 02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen Wmo 02A21 Casemanagement volwassenen Wmo 03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen

12/05/2023|Categories: Algemeen, Wmo|

Themacontroles zorg: input aanbieders gevraagd

Op 18 januari 2023 is in de gemeenteraad van Nijmegen gesproken over zorgfraude en de handhaving binnen het sociaal domein. De raad acht het wenselijk om zogeheten themacontroles uit te voeren. De wethouder heeft toegezegd hierop inhoudelijk te zullen reageren. Vanuit het ROB gaan we aan de slag met de advisering van het College. Graag willen wij ons oor ook te luister leggen bij u als zorgaanbieder. Vindt u het wel of juist niet wenselijk dat de gemeenten themacontroles bij zorgaanbieders uitvoeren? Op welke thema’s zou gecontroleerd moeten worden? Hoe zouden zulke controles er uit moeten zien? En wat kost [...]

08/02/2023|Categories: Algemeen|

Verantwoording 2022 en Algemeen controleplan

Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over twee onderwerpen: Verantwoording 2022 Algemeen controleplan   1.  Verantwoording 2022 De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2022 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:   Domein Productieverantwoording met controleverklaring Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000 Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000   Voor zorginstellingen met een regionale omzet (voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, [...]

27/01/2023|Categories: Algemeen|
Ga naar de bovenkant