Categorie: Algemeen

Home » Algemeen

Cliëntenstop Stichting STAN

Per 11 mei 2023 geldt voor de regio Rijk van Nijmegen een cliëntenstop voor Stichting STAN. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk vanaf heden. Dit naar aanleiding van  het rapport van Wmo-toezicht van 26 april 2023. Stichting STAN is in de regio Rijk van Nijmegen gecontracteerd voor volgende bouwstenen: Productcode Bouwstenen Wmo 02A03 Reguliere begeleiding volwassenen Wmo 02A05 Specialistische begeleiding volwassenen Wmo 02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen Wmo 02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen Wmo 02A21 Casemanagement volwassenen Wmo 03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen

12/05/2023|Categories: Algemeen, Wmo|

Themacontroles zorg: input aanbieders gevraagd

Op 18 januari 2023 is in de gemeenteraad van Nijmegen gesproken over zorgfraude en de handhaving binnen het sociaal domein. De raad acht het wenselijk om zogeheten themacontroles uit te voeren. De wethouder heeft toegezegd hierop inhoudelijk te zullen reageren. Vanuit het ROB gaan we aan de slag met de advisering van het College. Graag willen wij ons oor ook te luister leggen bij u als zorgaanbieder. Vindt u het wel of juist niet wenselijk dat de gemeenten themacontroles bij zorgaanbieders uitvoeren? Op welke thema’s zou gecontroleerd moeten worden? Hoe zouden zulke controles er uit moeten zien? En wat kost [...]

08/02/2023|Categories: Algemeen|

Verantwoording 2022 en Algemeen controleplan

Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over twee onderwerpen: Verantwoording 2022 Algemeen controleplan   1.  Verantwoording 2022 De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2022 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:   Domein Productieverantwoording met controleverklaring Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000 Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000   Voor zorginstellingen met een regionale omzet (voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, [...]

27/01/2023|Categories: Algemeen|

Binnenkort beschikbaar: e-Learningmodules zorgadministratie en berichtenverkeer

Beste zorgaanbieders, Werkt u op de backoffice en/of zorgadministratie van een gemeente of aanbieder? En wilt u meer kennis vergaren over het op een juiste manier voeren van de zorgadministratie en gebruik van het berichtenverkeer? Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ontwikkelt in samenwerking met EHdK 5 e-learning modules hierover. Aan de hand van deze online lesmodules kunt u uw kennis aanvullen of opfrissen. Kortom, deze modules bieden u als zorgadministratiemedewerker de mogelijkheid om meer inzicht en grip te krijgen op de zorgadministratie en het berichtenverkeer. De online lesmodules komen naar verwachting begin 2023 beschikbaar. Waarom e-learning modules De e-learning modules [...]

15/12/2022|Categories: Algemeen|

Algemeen controleplan vastgesteld

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Naast de inkoop moeten gemeenten ook toezicht houden op de kwaliteit van zorg en de rechtmatige besteding van gemeenschapsgeld. Dit moet de zorg goed én betaalbaar houden. Voor de regionaal via het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) ingekochte zorg hebben de gemeenten in het Rijk van Nijmegen recent een algemeen controleplan vastgesteld. Dit plan is de basis om rechtmatigheids- en doelmatigheidscontroles uit te voeren. Op basis van het algemene controleplan kunnen – los van controles die de gemeenten al uitvoeren – materiële controles, detailcontroles en fraudeonderzoeken [...]

06/12/2022|Categories: Algemeen|

Cliëntenstop Mentaal Beter Cure B.V.

Per 27-09-2022 geldt voor de regio Rijk van Nijmegen een cliëntenstop voor Mentaal Beter Cure B.V. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk in 2022. Dit in verband met het bereiken van het budgetplafond voor 2022. Lopende behandelingen (inclusief eventuele verlenging) mogen afgerond worden. Mentaal Beter Cure B.V. is in de regio Rijk van Nijmegen gecontracteerd voor de bouwstenen Jw 54001 behandeling basis GGZ en Jw 54002 behandeling specialistische GGZ.  

06/10/2022|Categories: Algemeen, Jeugd|
Ga naar de bovenkant