Categorie: Algemeen

Home » Algemeen » Pagina 2

Accountantsprotocol 2021 regio Rijk van Nijmegen

Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2021 gebruik maken van het landelijk verantwoordingsprotocol en het landelijk format productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. Voor zorginstellingen met een regionale omzet (regio Nijmegen inclusief Wijchen) van meer dan € 125.000 op een of meerdere domeinen is een productieverantwoording met een (digitaal)* getekende controleverklaring door de accountant verplicht. Is de omzet voor de andere domeinen onder de € 125.000 dan hoeft u voor deze domeinen niets aan te leveren (dus ook geen productieverantwoording). In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als [...]

31/12/2021|Categories: Algemeen|

Nieuwe contracten jeugd-ggz Regio Rijk van Nijmegen per 1-1-2022

De contracten die wij als Regio Rijk van Nijmegen hebben met jeugd-ggz aanbieders lopen binnenkort af. Daarom zijn er nieuwe contracten afgesloten. Deze contracten starten op 1 januari 2022. In deze bijlage staat vermeld welke zorgaanbieders per 1 januari 2022 basis-ggz en/of specialistisch-ggz aan jeugdigen in de regio Rijk van Nijmegen mogen bieden. Veel van deze partijen hebben ook nu al een contract. Met een aantal partijen waarmee we nu een contract hebben, is geen nieuw contract afgesloten. Soms omdat een partij dat niet wilde, soms omdat de partij niet aan de door ons gestelde eisen voldeed. Voor jeugdigen die [...]

09/12/2021|Categories: Algemeen, Jeugd|

Gemeente Nijmegen ontbindt contract met Compass

De gemeente Nijmegen (namens de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen) heeft besloten het contract met Compass te ontbinden met ingang van 7-12-2021. Reden hiervoor is dat Compass zich niet houdt aan de afspraken in het contract, waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar is. De jeugdigen en hun ouders zijn per brief geïnformeerd over ons besluit. Hierin adviseren we ouders om contact op te nemen met de huisarts die hen eerder naar Compass heeft verwezen. In deze brief staat ook een telefoonnummer vermeld waar zij met vragen terecht kunnen.

09/12/2021|Categories: Algemeen|

Informatiefolder Buurtteams Nijmegen – gevolgen voor zorgaanbieders en regiogemeenten

De zorg en ondersteuning voor inwoners van Nijmegen wordt anders geregeld. Sinds 1 juli jl. zijn in Nijmegen namelijk de Buurtteams Jeugd en Gezin actief en vanaf 1 januari 2022 volgen de Buurtteams Volwassenen. Deze Buurtteams vervangen de Sociale Wijkteams en gaan daarnaast onder andere ook zelf ambulante begeleiding bieden. Informatiefolder Omdat we bij het ROB van zowel gemeenten als zorgaanbieders de nodige vragen krijgen over deze veranderingen, hebben we een informatiefolder gemaakt. Hiermee hopen we antwoord te geven op de meest gestelde vragen. De folder is hier te downloaden geeft niet alleen antwoord op de vraag wat de Buurtteams [...]

10/09/2021|Categories: Algemeen|

Nieuwsbrief JBT

Hier lees je de tweede nieuwsbrief van de jeugdbeschermingstafel (JBT). In deze brief word je bijgepraat over de ontwikkeling binnen de JBT, stelt het team zichzelf voor en wordt er stil gestaan bij een aantal “wist je dat”-jes.

23/07/2021|Categories: Algemeen|

Consultatie en Advies door GI’s nu ook voor leerplicht beschikbaar

Per 22 juni 2021 kunnen de leerplichtambtenaren in onze regio gebruik maken van de Consultatie en Advies (C&A) functie van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Dit betekent dat zij met vragen of zorgen over bijvoorbeeld de veiligheid van een jeugdige de expertise van de jeugdbeschermers kunnen inzetten.  Die kunnen vervolgens: Helpen om een veiligheids- of risicocheck uit te voeren Meedenken over de analyse van de gezinsproblematiek Advies geven over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling Advies geven over complexe echtscheidingen Meegaan op huisbezoek van een gezin De inzet van C&A hoeft niet via een productbestelling/indicatie. Leerplichtambtenaren kunnen rechtstreeks contact opnemen [...]

23/06/2021|Categories: Algemeen|
Ga naar de bovenkant