Binnenkort beschikbaar: e-Learningmodules zorgadministratie en berichtenverkeer

Beste zorgaanbieders,

Werkt u op de backoffice en/of zorgadministratie van een gemeente of aanbieder? En wilt u meer kennis vergaren over het op een juiste manier voeren van de zorgadministratie en gebruik van het berichtenverkeer? Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ontwikkelt in samenwerking met EHdK 5 e-learning modules hierover.

Aan de hand van deze online lesmodules kunt u uw kennis aanvullen of opfrissen. Kortom, deze modules bieden u als zorgadministratiemedewerker de mogelijkheid om meer inzicht en grip te krijgen op de zorgadministratie en het berichtenverkeer. De online lesmodules komen naar verwachting begin 2023 beschikbaar.

Waarom e-learning modules

De e-learning modules helpen u bij de gemeentelijke backoffice administratie om meer inzicht in de werkwijze van een aanbieder te krijgen in het voeren van een zorgadministratie en het gebruik van het berichtenverkeer. Evenzo krijgt de zorgadministratie van een zorgaanbieder meer inzicht in de processen bij een gemeente. En wat er gebeurt als handelingen niet (op tijd) worden uitgevoerd. Daarom is er ook aandacht voor het verbeteren van het gebruik van het berichtenverkeer zodat u en uw samenwerkingspartner zo min mogelijk tijd kwijt zijn met administratieve lasten en een cliënt niet onnodig lang hoeft te wachten op zorg.

Voor wie?

Medewerkers van de gemeentelijke backoffice en van de zorgadministratie bij de aanbieder gebruiken het berichtenverkeer om onderling te communiceren. Het gaat hier dus om communicatie tussen aanbieder en gemeente over de toewijzing, aanvang, beëindiging en declaratie van zorgverlening. De modules zijn geschikt voor zowel beginnende backoffice- en zorgadministratiemedewerkers die meer verdieping zoeken als de meer ervaren medewerkers die hun kennis willen opfrissen. De online lesmodules zijn gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het voeren van een backoffice- en zorgadministratie en daarmee het gebruik van het berichtenverkeer.

De e-learning modules

Aan de hand van video’s, tekst, interviews en oefentoetsen gaat u in op het voeren van een zorgadministratie. Het geeft u inzicht in hoe u het berichtenverkeer op de juiste manier gebruikt en wat de gevolgen zijn wanneer u het berichtenverkeer niet juist gebruikt. Elke module wordt afgesloten met een quiz. Heeft u alle online lesmodules met goed gevolg afgerond, dan ontvangt u een certificaat.

In de vijf lesmodules worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Introductie en basiskennis
  • Beoordelen
  • Toeleiden
  • Leveren
  • Declareren

Ook is er aandacht voor het toewijzen en toeleiden van zorg bij/van een Gecertificeerde Instelling en uitzonderingen. In de modules wordt een onderscheid gemaakt tussen de Jeugdwet en Wmo. Na het volgen van de vijf modules bent u als gemeente of aanbieder helemaal klaar om op correcte wijze een backoffice- en zorgadministratie vorm te geven, uit te voeren en het berichtenverkeer te gebruiken.

Toepassing

Gemeenten en aanbieders kunnen deze e-learning modules onderdeel maken van hun opleidingsbeleid om zo de kans op fouten in de zorgadministratie en het berichtenverkeer te verkleinen. Bijkomend voordeel is dat backofficemedewerkers van gemeenten en medewerkers op de zorgadministratie van aanbieders de e-learning modules kunnen volgen wanneer het hen uitkomt.

Meer weten?

De e-learning modules komen begin 2023 beschikbaar via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Door in te schrijven voor onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heeft u vragen of opmerkingen over de e-learning modules? Neemt u dan contact met uw regioadviseur.

Published On: 15/12/2022Categories: Algemeen