Algemeen controleplan vastgesteld

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Naast de inkoop moeten gemeenten ook toezicht houden op de kwaliteit van zorg en de rechtmatige besteding van gemeenschapsgeld. Dit moet de zorg goed én betaalbaar houden.

Voor de regionaal via het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) ingekochte zorg hebben de gemeenten in het Rijk van Nijmegen recent een algemeen controleplan vastgesteld. Dit plan is de basis om rechtmatigheids- en doelmatigheidscontroles uit te voeren. Op basis van het algemene controleplan kunnen – los van controles die de gemeenten al uitvoeren – materiële controles, detailcontroles en fraudeonderzoeken worden uitgevoerd bij (gecontracteerde) aanbieders.

Het vastgestelde controleplan vindt u op de pagina Documentatie en Downloads onder de kop Controles rechtmatigheid.

Published On: 06/12/2022Categories: Algemeen