Update – Storing verholpen: weer berichtenverkeer mogelijk bij gemeente Nijmegen

Update 2-4-2024: Per heden is de storing verholpen en worden alle berichten weer regulier verwerkt en verzonden door de gemeente Nijmegen. Mocht u vragen hebben over specifieke berichten, dan kunt u de backoffice van de gemeente Nijmegen mailen via zorgaanbieders@nijmegen.nl.

Sinds vorige week ondervindt de gemeente Nijmegen problemen bij het verwerken van binnengekomen berichten en bij de verzending van berichten iWmo en iJW (het gaat hier dan om 301’s, 305’s, 307’s, 315’s en 323’s).
Deze problemen zijn teruggelegd bij de leverancier van onze applicatie. Deze heeft onderkend dat er bij meerdere gemeenten deze problematiek speelt en ze zijn naarstig op zoek naar een oplossing. Verwachting is dat er op korte termijn door de leverancier een zgn. hotfix (herstelactie voor de software) wordt uitgeleverd. Doordat wij als gemeente niet kunnen garanderen dat berichten goed verwerkt of verzonden kunnen worden, zijn we genoodzaakt om tijdelijk (tot nader bericht) alle activiteiten m.b.t. het berichtenverkeer stil te leggen.
Toeleiders, GI’s en aanbieders kunnen hun berichten wel gewoon blijven versturen!

Wij hopen met behulp van de leverancier de benodigde herstelacties uit te kunnen voeren over de periode dat het berichtenverkeer niet goed functioneerde en aansluitend is stilgelegd.
Zoals aangegeven informeren wij u direct zodra de problemen zijn verholpen en het berichtenverkeer weer kan worden hervat.

NB. Op dit moment zit de gemeente Nijmegen zoals gebruikelijk binnen de gestelde termijnen voor afhandeling van 323 en 315 berichten.
Bij dringende vragen omtrent bovenstaande kunt u mailen naar zorgaanbieders@nijmegen.nl.

Published On: 27/03/2024Categories: Algemeen