Verantwoording 2023

Beste zorgaanbieder,

Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over de verantwoording 2023.

Verantwoording 2023
De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2023 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp.

In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

 

Voor zorginstellingen met een regionale omzet (voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen bij elkaar opgeteld) van meer dan € 125.000 op een domein is een productieverantwoording met een (digitaal)* getekende controleverklaring door de accountant verplicht. Voor domeinen met een omzet onder de € 125.000 hoeft u niets aan te leveren. U hoeft ook geen voorlopige productieverklaring aan te leveren. De uiterste inleverdatum is 01 april 2024. De verantwoordingsformulieren met controleverklaring kunt u mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over dit bericht en de bijlagen.

Het landelijk accountantsprotocol en de landelijke formats voor de productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp vindt u op de website van I-Sociaal Domein: Verantwoording 2023 · Administratieve en financiële processen en verantwoording · Ketenbureau i-Sociaal Domein

* indien uw accountant de controleverklaring digitaal ondertekent- of waarmerkt, dient dit te voldoen aan bijgevoegde criteria: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elektronische-handtekening

Published On: 22/12/2023Categories: Algemeen