Werkvoorraad Backoffice gemeente Nijmegen

Beste zorgaanbieders actief in de gemeente Nijmegen, Aangezien de werkzaamheden rondom de invoering van het Abonnementstarief en verhoogde instroom van aanvragen invloed hebben op de afhandeltermijn van productbestellingen Wmo/Jeugd, geven we onderstaand de laatste...

Regiogemeenten ontbinden contract met Humazorg BV

Op basis van een kritisch rapport van Wmo-toezicht hebben de regiogemeenten in het Rijk van Nijmegen het contract met Humazorg ontbonden m.i.v. 10 maart 2020. Dit betekent dat er met ingang van 10 maart een cliëntenstop geldt voor alle ambulante Wmo producten die...

Themarapportage Jeugd-ggz

Bij de invoering van de jeugdwet in 2015 is ook de jeugd-ggz overgegaan naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Sinds de overgang hebben we binnen de regio Rijk van Nijmegen te maken met stijgende cliëntaantallen en daarmee stijgende uitgaven. We hebben deze...

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.