Veelgestelde Vragen

Home ยป Veelgestelde Vragen

Wie zitten aan tafel?

Deelnemers van het casusoverleg komen uit organisaties die de verschillende leefgebieden vanuit de big 5 vertegenwoordigen. De vaste deelnemers werken bij de volgende organisaties:

Entrea-Lindenhout, IrisZorg, Buurtteams Volwassenen, Jeugdbescherming Gelderland, Onder de Bomen, Admodum Zorg, Pluryn, Pro Persona FACT, Gemeente Nijmegen en Sterker sociaal werk afdeling R75.

Desgewenst en wanneer passend binnen de casus worden schilpartners van het TWES uitgenodigd om aan de sluiten tijdens het casusoverleg. De schilpartners werken bij de volgende organisaties: GGD Gelderland-Zuid, RIBW, Bindkracht10, Prokino, Time Out Huis, Savyzorg, MEE, Werkbedrijf, ROC, Directe Zorg Nijmegen, Buurtteams Jeugd en Gezin, Stichting Moria.

Wanneer het relevant is kunnen wooncorporaties betrokken worden. De volgende wooncorporaties zijn bij TWES aangesloten: Woonwaarts, Portaal en Talis.

Wanneer je een aanmelding indient voor het casusoverleg kun je aangeven of het wenselijk is om een specifieke organisatie uit te nodigen om mee te denken vanuit hun expertise.