Veelgestelde Vragen

Wie mogen er casussen aanmelden?

Alle wettelijke verwijzers werkzaam in de regio Rijk van Nijmegen mogen casussen aanmelden bij het RET. Dit zijn onder andere professionals (jeugdconsulenten, procesregisseurs) van de lokale teams, jeugdbeschermers (gezinsvoogden, voogden, jeugdreclasseerders) van de GI’s en de huisartsen. Een POH is geen wettelijke verwijzer. Wil je als POH gebruik maken van de expertise aan tafel dan moet dit via de betrokken huisarts gaan.

Het Rijk van Nijmegen bestaat uit de volgende 7 gemeenten: Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook & Middelaar, Nijmegen en Wijchen.