Veelgestelde Vragen

Welke casussen meld ik aan?

Alle casussen waarbij je als verwijzer vastloopt in complexe casuïstiek mogen worden aangemeld. Plaatsingen in verblijf (met uitzondering van pleegzorg) moeten worden aangemeld. Tenzij je werkzaam bent bij een gecertificeerde instelling. Dan geldt een andere route (zie afspraken Gelderse Verbeteragenda). Plaatsingen bij niet gecontracteerde zorgaanbieders moeten door alle verwijzers worden aangemeld. De jeugdhulpregio Rijk van Nijmegen wil graag leren van deze plaatsingen om zo te zorgen voor een passend zorglandschap.