Veelgestelde Vragen

Home ยป Veelgestelde Vragen

Op welke eisen en richtlijnen wordt in het vooroverleg getoetst?

In het vooroverleg wordt gekeken welke aanmeldingen direct kunnen worden opgepakt of afgehandeld, bijvoorbeeld door financieel akkoord van het ROB of een eenduidig advies. Als dat niet het geval is wordt beoordeeld of de vraag passend is voor het TWES 18-/18+. Dat is onder andere het geval als het een jongere is uit de gemeente Nijmegen, in een complexe situatie, met perspectief is op (zo) zelfstandig (mogelijk) wonen. Als dat niet het geval is wordt geadviseerd om afstemming rond de casus op een andere plek/manier te organiseren. Als de aanmelding passend blijkt voor het TWES 18-/18+, dan wordt afgestemd welke organisaties/personen aanvullend moeten aansluiten bij het overleg.