Veelgestelde Vragen

Home ยป Veelgestelde Vragen

Kan ik via het TWES 18-/18+ gemakkelijker een woning voor de jongere organiseren?

Een belangrijke factor in de ontwikkeling naar zelfstandigheid is een passende woonplek, al dan niet gecombineerd met zorg. Helaas is er een algeheel tekort aan woningen, ook het TWES 18-/18+ kan hierin geen oplossing bieden. Natuurlijk is er aandacht voor de woningvraag van deze doelgroep en wordt voortdurend onderzocht hoe er meer woningen beschikbaar gemaakt kunnen worden. Houd er echter rekening mee dat ook het TWES 18-/18+ niet per definitie een woning kan organiseren.