Veelgestelde Vragen

Home ยป Veelgestelde Vragen

Ik wil een melding doen van een (gewelds)incident of calamiteit. Waar moet ik zijn?

Als calamiteiten / geweld een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112

U bent als zorgaanbieder verplicht om calamiteiten/geweldsincidenten te melden. Meldingen dienen uiterlijk te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag nadat de calamiteit / het geweldsincident heeft plaatsgevonden (tussen 8.30 en 17.00 uur). Afhankelijk van de vraag of het gaat om Wmo-zorg of jeugdzorg is de meldprocedure als volgt:

Wmo

Neem allereerst contact op met Wmo-toezicht, dat ondergebracht is bij de GGD Gelderland Zuid. De gemeenten in Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de Wmo-toezicht aangesteld als toezichthouder voor de Wmo.

  • U kunt hier een melding doen

Meld ten tweede de calamiteit bij de ambtenaar integrale veiligheid/openbare veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. De gemeente kan zo bepalen of er sprake is van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken.

Jeugd

Neem allereerst contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  • Alle meld-en aanvraagformulieren vindt u hier

Meld ten tweede de calamiteit bij de ambtenaar integrale veiligheid/openbare veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. De gemeente kan zo bepalen of er sprake is van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken.

Meer informatie over het calamiteitenprotocol vindt u op de pagina Documentatie en Downloads