Veelgestelde Vragen

Hoe zit het met de privacy van mijn cliënt?

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie over cliënten. In het TWES 18-/18+ wordt de casus geanonimiseerd besproken. De persoonsgegevens van de jongere worden gevraagd, maar deze wordt niet gedeeld met de deelnemers aan tafel en is uitsluitend nodig ter monitoring. Professionals dragen zelf de verantwoordelijkheid omtrent gegevensverwerking en de privacyregels die voor hun vakgebied gelden. De verwijzer is ervoor verantwoordelijk dat de jongere geïnformeerd is en vraagt zo nodig toestemming om gegevens te delen binnen het casusoverleg. Tijdens het overleg wordt van de inbrenger geacht zich te houden aan het privacy protocol.
Om de privacy te waarborgen zijn afspraken tussen deelnemers namelijk vastgelegd in een convenant en privacy protocol die getekend is door de betrokken partners en de gemeente. Als inbrenger moet je zelf de inschatting maken of het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, zoals een bij de jongere betrokken hulpverlener.