Veelgestelde Vragen

Hoe zit het met de privacy van mijn cliënt en gezin?

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie over cliënt en gezin. In het RET wordt de casus gepseudonimiseerd besproken. De BSN van de jeugdige wordt gevraagd, maar deze wordt niet gedeeld met de experts aan tafel en is uitsluitend nodig ter monitoring.

Tijdens het overleg wordt van de inbrenger geacht zich te houden aan het privacy protocol. Om de privacy te waarborgen zijn afspraken tussen experts vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, deze is getekend door de betrokken zorgaanbieders en de gemeenten. Het is belangrijk dat alleen de noodzakelijke betrokkenen aan tafel zitten voor de bespreking van de cliënt. Enkel op die manier behalen we ons doel. Dit wordt beoordeeld in het vooroverleg. Als inbrenger moet je zelf de inschatting maken of het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, zoals een bij het gezin betrokken hulpverlener.