Veelgestelde Vragen

Home ยป Veelgestelde Vragen

Hoe verloopt het proces?

Je kan op elk moment een casus aanmelden door het ingevulde formulier te mailen naar ret@nijmegen.nl Doe dit op een beveiligde manier.

Alle casussen worden eerst besproken in het vooroverleg. Hier ben jij als verwijzer niet bij aanwezig. Tijdens het vooroverleg wordt bepaald welke casussen aan de RET-tafel worden besproken. Na het vooroverleg stuurt de procesondersteuner de notities en een mogelijke uitnodiging voor het RET via de mail. Hier ben je als verwijzer wel bij aanwezig. Daarnaast is het wenselijk om een gedragswetenschapper of ambulant begeleider mee te nemen die nauw betrokken is bij de casus. Ook ouders zijn welkom. Gelieve dit wel graag van tevoren melden.

Het RET is online via Teams. De procesondersteuner stuurt bij de uitnodiging een link naar MS Teams zodat je kunt deelnemen aan het overleg. Je komt eerst terecht in de lobby. Zodra het voorgaande gesprek is afgerond krijg je toegang tot de bespreking. Het RET-overleg wordt genotuleerd. Na de bespreking ontvang je het advies via de mail.