Veelgestelde Vragen

Bij welke zorgaanbieders kan de jongere terecht om passende zorg te ontvangen?

Op de ROB-site (https://robregionijmegen.nl/gecontracteerde-aanbieders-en-productcodes/) staan alle zorgaanbieders die in de regio Nijmegen gecontracteerd zijn. Is geen passende zorgaanbieder gecontracteerd of beschikbaar, dan kan bij wijze van uitzondering een niet-gecontracteerde zorgaanbieder worden ingeschakeld. Voorwaarde is dat de poortwachter[1] hiervoor toestemming geeft. Elke aanvraag voor een maatwerkovereenkomst met een niet-gecontracteerde aanbieder vanuit de lokale toegang moet langs de poortwachter[2], tenzij een overlegtafel een niet-gecontracteerde aanbieder heeft geadviseerd[3]. Voor de jeugdaanvragen vanuit de Gecertificeerde instellingen die niet via een overlegtafel gaan geldt dat de GI bij elke zorgvraag de lokale toegang (S(W)T/BT) consulteert[4].

[1] Voor contactgegevens van de poortwachters, neem contact op met Merel van de Loo, m.vandeloo@sterker.nl, 06-15 46 37 21

[2] Het gaat om het Overleg Passende Hulp (OPH), het Tussen Wal En Schip (TWES) Overleg, het Ketenoverleg Beschermd Wonen en het Casusoverleg Tijdelijk Verblijf LVB 18+. Zie het ‘aanvraagformulier maatwerkovereenkomsten’ voor het proces dat dan geldt.

[3] Dat kan om elke medewerker gaan en hoeft niet de poortwachter te zijn.