Contactgegevens

Home » Contactgegevens

ROB regio Rijk van Nijmegen

Regionaal Ondersteuningsbureau Wmo & Jeugdhulp regio Rijk van Nijmegen
Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6
Postadres: MO50 Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het ROB. Voor algemene vragen mag u e-mailen naar: contracteringregio@nijmegen.nl

Groep van vier mensen waarvan één in een rolstoel hebben een gesprek.

Contactpersonen

Jeroen Hack

Contractmanager GGZ en Jeugdbescherming,
Jeugdreclassering Gecertificeerde Instellingen

E | j.hack@nijmegen.nl
T | (06) 15 89 56 86
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Martin Ruiter

Contractmanager Handhaving en naleving
E | m.ruiter@nijmegen.nl
T | (06) 52 71 74 02
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Robbert de Graaff

Bureaumanager ROB
E | r2.de.graaff@nijmegen.nl
T | (06) 50 15 89 90
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Romy van den Hoogen

Contractmanager Jeugd (ambulante begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling)
E | r.van.den.hoogen@nijmegen.nl
T | (06) 54 24 89 94
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Siemen Rongen

Contractmanager Wmo
E | s.rongen@nijmegen.nl
T | (06) 29 65 60 72
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Ronald Jansen

Contractmanager Jeugdhulp met Verblijf en LTA
E | r.jansen@nijmegen.nl
T | (06) 29 67 40 93
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Manon van der Krabben

Contractmanager Wmo Nijmegen
E | m.van.der.krabben@nijmegen.nl
T | (024) 329 93 91
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Annemarie Philipsen

Contractmanager Wmo (hulpmiddelen en trapliften)
E | a.philipsen@nijmegen.nl
T | (06) 31 14 14 99
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Yvonne Muris

Contractmanager 18-/18+ en maatwerkcontracten
E | y.muris@nijmegen.nl
T | (06) 54 23 34 21
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Anne van den Ende

Contractmanager Beschermd Wonen
E | a.van.den.ende@nijmegen.nl
T | (06) 52 77 66 73
Werkdagen: maandag t/m donderdag

? |Heeft u vragen rondom individuele cliënten met een beschermd wonen indicatie?
– Team Toegang via veranderingenzorg@nijmegen.nl
tel. 06-46860545
– GGD Gelderland Zuid via info@ggdgelderlandzuid.nl
tel. 088-1447300 Rivierenland of 088-1447144 Nijmegen
(Toegang Beschermd Wonen – GGD Gelderland-Zuid)

Algemene vragen

E | contracteringregio@nijmegen.nl

Mirjam Stevenaar
Contractbeheerder
T | (06) 46 83 73 91
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Kim Bui (afwezig t/m september ’23)
Contractbeheerder
T | (06) 46 91 97 01
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Yvonne Behet
Contractbeheerder
T | (06) 52 75 17 15
Werkdagen: maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Merel van de Poll
Contractbeheerder
T | (06) 31 98 51 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Marielle Prins
Contractbeheerder
T | (06) 50 02 49 88
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Backoffices Regiogemeenten

Vragen omtrent het berichtenverkeer kunnen gesteld worden aan de verschillende regionale backoffices. Van de aanbieder wordt zorgvuldigheid verwacht bij het verzenden van privacygevoelige informatie. Als voor een vraag privacygevoelige informatie via de mail uitgewisseld moet worden, dan kunnen daarvoor de Zorgmailadressen van de verschillende gemeenten gebruikt worden. Indien een zorgaanbieder zelf geen gebruik maakt van Zorgmail, dient men zelf op een beveiligde manier informatie te kunnen versturen.

Nijmegen

T| 14024 (vragen naar Back Office WMO/Jeugd)
E| Aanvragen/toewijzingen (301, 315, 319)
wmo@nijmegen.nl
(kan ook worden gebruikt om veilig te mailen)
E| Declaraties/regieberichten (323, 305,307)
zorgaanbieders@nijmegen.nl
(kan ook worden gebruikt om veilig te mailen)

Druten

T| 140487 (vragen naar Back Office WMO/Jeugd)
E| Aanvragen/toewijzingen (301, 315, 319)
backofficewmojeugd@drutenwijchen.nl
E| Declaraties/regieberichten (323, 305,307)
backofficewmojeugd@drutenwijchen.nl

Beuningen

T| 14024 (vragen naar Back Office WMO/Jeugd)
E| Aanvragen/toewijzingen (301, 315, 319)
backofficesociaalteam@beuningen.nl
E| Declaraties/regieberichten (323, 305,307)
backofficesociaalteam@beuningen.nl

Wijchen

T| 14024 (vragen naar Back Office WMO/Jeugd)
E| Aanvragen/toewijzingen (301, 315, 319)
backofficewmojeugd@drutenwijchen.nl
E| Declaraties/regieberichten (323, 305,307)
backofficewmojeugd@drutenwijchen.nl

Berg en Dal

T| 14024 (vragen naar Back Office WMO/Jeugd)
E| Aanvragen/toewijzingen (301, 315, 319)
sociaalteam-administratie@bergendal.nl
E| Declaraties/regieberichten (323, 305,307)
sociaalteam-administratie@bergendal.nl

Heumen

T| 14024 (vragen naar Back Office WMO/Jeugd)
E| Aanvragen/toewijzingen (301, 315, 319)
backofficekt315@heumen.nl
E| Declaraties/regieberichten (323, 305,307)
admsoza@heumen.nl

Mook en Middelaar

T| 14024 (vragen naar Back Office WMO/Jeugd)
E| Aanvragen/toewijzingen (301, 315, 319)
zorgaanbieders@mookenmiddelaar.nl
E| Declaraties/regieberichten (323, 305,307)
zorgaanbieders@mookenmiddelaar.nl

Het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. Het ROB heeft tot taak om deze gemeenten in het Rijk van Nijmegen te ondersteunen bij de contractering van zorgaanbieders in de nieuwe context van de transformatie Jeugdzorg en Wmo.

Onze missie luidt als volgt:
Wij ondersteunen de regiogemeenten door een dekkend en kwalitatief goed zorgaanbod voor hun bewoners in te kopen tegen reële kosten. We hebben aandacht voor de toegankelijkheid van de zorg en signaleren als het niet goed gaat. We sluiten met zorgaanbieders heldere contracten af op basis van te realiseren beleidsdoelstellingen. We bewaken dat de zorgaanbieders en de gemeenten de gemaakte afspraken nakomen door degelijk en transparant contractmanagement te organiseren. Het ROB bundelt signalen en meldingen rond fouten en mogelijke fraude van zorgaanbieders en zet daar passende actie op uit.

De zeven gemeenten zijn Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Indien u een vraag heeft, kijk dan eerst bij Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag er niet bij?
Mail dan naar contracteringregio@nijmegen.nl. Wij nemen contact met u op. Indien uw vraag privacy gevoelige informatie bevat, dient u gebruik te maken van een beveiligd e-mail adres.

Bent u een regio collega?
Log hier in op SharePoint.