Terug naar de home pagina

Categorie: Overig

Home » Overig

Informatie omtrent CAK

Beste zorgaanbieder, Het CAK heeft een achterstand opgelopen bij de invoering van het abonnementstarief. Cliënten hebben nog geen facturen ontvangen in 2020 en het is ook nog niet bekend wanneer ze de eerste facturen zullen ontvangen. Als u hierover vragen krijgt van Wmo-cliënten omdat ze bijvoorbeeld nog geen factuur hebben ontvangen, dan mag u ze verwijzen naar het Klant Contact Centrum (KCC) van het CAK. Het KCC is erop voorbereid om cliënten te woord te staan. Omdat het KCC vanuit huis werkt, is de voorkeur dat cliënten contact opnemen via het contactformulier. In verband met het coronavirus heeft het ministerie [...]

30/04/2020|Categories: Overig|

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Dit crisisfonds helpt de kinderen met allerlei producten die nu noodzakelijk zijn. Zodat de kinderen kunnen leren, maar ook even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt. En ze ook even onbekommerd met elkaar kunnen spelen, zichzelf kunnen vermaken of fijn contact kunnen hebben met vriendjes en vriendinnetjes. Aanvragen kunnen gedaan worden door hulpverleners die SKJ geregistreerd zijn of werkzaam in de opvang of AZC. Als je een aanvraag doet voor een kind/gezin met een jeugdbeschermingsmaatregel, werk je zelf als jeugdbeschermer óf stem je jouw aanvraag af met de jeugdbeschermer/gezinsvoogd van het kind. Meer info vindt u hier.

02/04/2020|Categories: Overig|

Aanleveren productieverantwoordingsformulier met controleverklaring van de accountant uitgesteld tot 1 mei 2020.

Geachte zorgaanbieder, Vanwege de huidige omstandigheden is de uiterste datum waarop u het productieverantwoordingsformulier met controleverklaring van de accountant kunt aanleveren uitgesteld tot 1 mei 2020. De overige data blijven ongewijzigd. ================= Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2019 gebruik maken van het landelijk verantwoordingsprotocol en het landelijk format productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. Per e-mail is op 11 december 2019 een bericht verstuurd naar alle gecontracteerde aanbieders. In de bijlage van dat bericht vindt u de benodigde formulieren. Mocht u dit bericht onverhoopt niet ontvangen hebben dan graag [...]

19/03/2020|Categories: Overig|
Ga naar de bovenkant