WMO en Jeugd tarieven 2019 en Regionaal Administratieprotocol berichtenverkeer


In onze Kennisbank vindt u bij Bouwstenen 2019 de tarieven WMO en Jeugd 2019. Deze zijn gebaseerd op de tarieven van 2018 + Indexering. Ook hebben wij inhoudelijk het bouwsteenoverzicht iets aangepast. Met name op de bouwsteen Kortdurend Verblijf bestond wat verwarring. Deze bouwsteen dient als logeersituatie in verschillende varianten om de thuissituatie (mantelzorgers) te ontlasten. Dit, zo lokaal mogelijk en voor diverse doelgroepen. Dit product is niet te verwarren met andere producten zoals Tijdelijk Verblijf LVB, Beschermd Wonen of zwaardere vormen van Jeugdhulp zoals residentiele plekken/gezinshuizen. Dit zijn wezenlijk ándere producten.

Tevens vindt u hier het Regionaal Administratieprotocol berichtenverkeer. Vanaf 1 januari 2019 gaat de regio Rijk van Nijmegen en rondom Wijchen werken met een administratieprotocol voor het berichtenverkeer. Eisen die verspreidt staan in contracten, zijn overzichtelijk samengebracht. Met dit protocol willen we de eenduidigheid in de regio verder versterken.

Tot en met 2018 hanteerde regio Rijk van Nijmegen en Rondom Wijchen geen administratieprotocol. Dit bleek een gemis, verschillende onderwerpen kwamen steeds terug in contacten met aanbieders. Het protocol is ook bedoelt als houvast voor aanbieders die relatief weinig ervaring hebben met berichtenverkeer. Daarnaast stonden administratieve eisen verspreid in contracten, die vindt u nu samengebracht in het protocol. Ook hebben we op een aantal punten impliciet gehanteerde afspraken opgesomd, zodat deze helder zijn. Belangrijke wijzingen t.o.v. 2018 zijn op pagina 6 en 7 samengevat. Op 22 november 2018 is het protocol besproken met u.