Missie en visie


Het Regionaal ondersteuningsbureau
De regio Nijmegen wil voor haar burgers de beste kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning realiseren, binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Daarom worden drie doelen onderscheiden:

1. De juiste ondersteuning, op de juiste plek, op het juiste moment;
2. De ondersteuning is van goede kwaliteit en wordt efficiënt geleverd;
3. De kosten blijven binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

Om bovenstaande doelen te realiseren moet gezocht worden naar een samenspel van slim inrichten, positieve prikkels en het begrenzen van kosten.