Wat is het ROB?


Het Regionaal OndersteuningsBureau (ROB) is opgericht als projectorganisatie. Het ROB:

  • koopt regionaal in opdracht van de samenwerkende gemeenten de zorg in;
  • is verantwoordelijk voor het inkoop- en subsidieproces;
  • voert het contractmanagement en monitoring over de ingekochte zorg uit.

De aangestelde contractmanagers in het ROB zijn hebben als opdracht de ingekochte zorg en ondersteuning in het sociaal domein proactief en resultaatgericht te managen, op een manier dat de kwaliteit en klantbeleving voor iedereen verbetert, binnen de budgettaire kaders. Zij proberen een waardevolle bijdrage te leveren in het verbinden van opdrachtgever (Regio Nijmegen) en opdrachtnemer (zorgaanbieder). De contractmanagers zijn continu op weg naar een efficiënt proces van vraag en aanbod tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (zorgaanbieder), werken mee aan de transitie en zijn oplossingsgericht.