Voor inwoners


Het Regionaal Ondersteuningsbureau werkt in opdracht van de 6 gemeenten om zorg in te kopen. Per 1 januari zijn dit Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen.  Vanaf 1 januari 2018 heeft de Regio nieuwe zorgcontracten afgesloten. Onder zorgaanbieders 2018-2021 kunt u zien welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn.

Heeft dit gevolgen voor mij?
Als u nu zorg ontvangt van een zorgaanbieder die voorkomt in Zorgaanbieders 2018-2021 dan verandert er niets voor u.

Komt uw zorgaanbieder niet in Zorgaanbieders 2018-2021 voor? Dan kan er iets voor u veranderen. De regio Nijmegen is in gesprek met de zorgaanbieders. Heeft u vragen over wat dit voor u betekent? U kunt deze vragen stellen aan uw zorgaanbieder, omdat zij beslissen wat het vervolgtraject is. De mogelijkheden die de zorgaanbieder heeft zijn de volgende:

  • U kunt uw huidige zorgtraject afronden tot einde beschikking. Is na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt u hierover een gesprek met de lokale toegangspoort (bijvoorbeeld sociale wijkteams). Zij helpen u een nieuwe passende aanbieder te vinden.
  • Als uw zorgaanbieder aangeeft uw traject niet te kunnen afronden, moét hij samen met u in overleg om een andere geschikte zorgaanbieder te vinden. De gemeente zal er actief op toezien dat dit gebeurt.

Houdt contact met uw zorgaanbieder als u hierover vragen heeft.