Toegang Dyslexie Nijmegen


Vanaf augustus 2014 zijn scholen en schoolbesturen verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs aan iedere leerling. Scholen dragen ook zorg voor passende ondersteuning van leerlingen met dyslexie. De school zal na signalering van lees- en/of spellingproblemen extra ondersteunen volgens het landelijke Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Alleen als de extra begeleiding van de school niet aanslaat is doorverwijzing naar specialistische zorg aan de orde. Van de kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). De gemeente is verantwoordelijk voor vergoede diagnostiek en behandeling van deze kinderen. Dit is vanaf januari 2015 geregeld in de Jeugdwet.

Hieronder treft u de documenten aan die nodig zijn als u en de school een kind willen aanmelden voor onderzoek en behandeling van EED.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de intern begeleider op uw school.

Documenten

Meer informatie voor onderwijs