Samenwerkingspartners


Toezicht op kwaliteit van de zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie op de uitvoering van de Wmo. De gemeente Nijmegen heeft daarvoor een toezichthoudend ambtenaar aangesteld bij de GGD Gelderland-Zuid.

Deze houdt toezicht op de kwaliteit van instellingen waarmee de gemeente in het kader van de Wmo een subsidie- of contractrelatie heeft. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. De GGD Gelderland-Zuid bewaakt de uitvoering van deze ondersteuning en grijpt in als een aanbieder zich niet aan de regels houdt. De toezichthoudend ambtenaar doet onderzoek naar aanleiding van een signaal, melding, (gewelds)incident of calamiteit. Lees meer over melden en toezicht op de website van GGD-Gelderland-Zuid.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor het toezicht op preventieve ondersteuning van jeugdigen, zoals maatschappelijk werk of kortdurende ondersteuning door de Sociale Wijkteams.

Landelijke inspecties
Voor het overige (grootste) deel van de jeugdhulp geldt dat de landelijke inspecties verantwoordelijk blijven:

Meer informatie: https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/maatschappelijke-zorg/wmo-toezicht/toezichtstaak/

Het ROB is een samenwerking van de gemeenten

 

Gemeente Beuningen

Beuningen is een groene plattelandsgemeente aan de westkant van Nijmegen en heeft de kernen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winsen. De ruim 25.000 inwoners genieten van het prettige karakter van hun dorpen met een rijk verenigingsleven.

www.beuningen.nl

 

druten

Druten ligt geheel westelijk binnen de regio en heeft 18.000 inwoners verdeeld over vijf kerkdorpen: Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk. De gemeente biedt de voordelen van het landelijk wonen, een centrale ligging en goede voorzieningen.

www.druten.nl

 

Logo_Gemeente_Berg_en_Dal-DGB

De gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek zijn gefuseerd tot één nieuwe gemeente: Berg en Dal. De nieuwe gemeente telt circa 34.000 inwoners verdeeld over de kernen Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek, Ubbergen, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Groesbeek, Breedeweg en De Horst. De gemeente kenmerkt zich door zijn landelijke gebied, met veel bossen en heuvels. Het is een langgerekt gebied dat grenst aan Duitsland in het oosten, de Rijn in het noorden, de stad Nijmegen in het westen, en de provincie Limburg in het zuiden.

www.bergendal.nl

 

Heumen

Heumen ligt net onder Nijmegen en heeft haar 16.500 inwoners verdeeld over de kernen Heumen,
Malden, Nederasselt en Overasselt.

www.heumen.nl

 

mook middelaar

Mook en Middelaar ligt ten zuiden van Nijmegen, in Noord-Limburg. De gemeente telt 8.000 inwoners,
verdeeld over de kernen Molenhoek, Mook en Middelaar-Plasmolen.

www.mookenmiddelaar.nl

 

logo gemeente Nijmegen

Nijmegen is met bijna 165.000 inwoners de grootste stad van de provincie Gelderland en heeft een centrumfunctie voor de regio. Nijmegen heeft een lange geschiedenis die soms nog zichtbaar is in het oude centrum. De stad is van landelijke betekenis door de Universiteit. De gezondheidszorg is sterk vertegenwoordigd in Nijmegen en omgeving door een academisch ziekenhuis, een topklinisch ziekenhuis en een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in houding en beweging.

www.nijmegen.nl

Als onderdeel van Nijmegen:

Stip-Nijmegen

De Stips zijn punten waar professionals de burger  in contact te brengt met het Sociaal Wijkteam of een andere gespecialiseerde organisatie. De Stips zijn ontmoetingsplekken in Nijmegen. Vaak is dat op een plaats in de wijk waar al veel bewoners naar toe komen. In de Stips werken beroepskrachten van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente en bewoners samen. Elke Stip heeft een coördinator, die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de Stip en samenwerking in de wijk.

www.stipnijmegen.nl