Jeugdbeschermingstafel regio Nijmegen


Jeugdbeschermingstafel (JBT)
De Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen is een samenwerking tussen een aantal gemeentes in de regio: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Een hulpverlener kan een verzoek tot bespreking indienen bij de Jeugdbeschermingstafel als er zorgen zijn over:

  • de ontwikkeling van het kind
  • de veiligheid van het kind
  • de verantwoordelijkheid die ouders nemen voor de veiligheid van hun kind

De zorgen worden samen met ouders, verzoeker en eventuele hulpverleners besproken aan de jeugdbeschermingstafel. Het kind zelf mag vanaf de leeftijd van 12 jaar ook deelnemen in het gesprek. Aan de tafel wordt besproken wat er nodig is in het belang van het kind. Er wordt een afweging gemaakt of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat starten om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.

Wie kan er een verzoek indienen bij de Jeugdbeschermingstafel?
Veilig Thuis, lokale sociale wijkteams, regie teams of de gecertificeerde instellingen kunnen bij de Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen hun zorgen over kinderen kenbaar maken.

Meer informatie?

Informatie voor ouders en jongeren

Informatie voor verzoekers: Werkinstructie, Draaiboek , Formulier Verzoek tot bespreking, Toelichting formulier,Schematische weergave JBT