Gecontracteerde ZIN in de Regio Nijmegen


Het Regionaal Ondersteuningsbureau werkt in opdracht van de 6 gemeenten om zorg in te kopen. Per 1 januari zijn dit Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen.  Vanaf 1 januari 2018 heeft de Regio nieuwe zorgcontracten afgesloten. Onder zorgaanbieders 2018-2021 kunt u zien welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn.

De domeinen waarbij het contractbeheer- en management bij het ROB ligt zijn:

  • Ambulante Wmo en Jeugdhulp;
  • Jeugd GGZ (basis en specialistisch);
  • Dyslexie;
  • Jeugdhulp met verblijf;
  • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;
  • Beschermd Wonen: is voor de volledigheid ondergebracht in dit overzicht, maar is een iets andere regio (Rijk van Nijmegen & Rivierenland).

Landelijk Transitie Arrangement (LTA-contracten)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afspraken gemaakt over het Landelijk Transitie Arrangement (LTA)  met een aantal gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders.e aanbieders en de afspraken kunt u vinden op de website van de VNG via: https://vng.nl/functies-zorgaanbieders