Casusoverleg Jeugdhulp met verblijf


We worden als regio steeds meer geconfronteerd met vragen naar jeugdhulp met verblijf waar we niet zo makkelijk meer aan kunnen voldoen. Plekken zitten vol, het contract zit ‘vol’ of er worden plekken gevraagd bij instellingen die niet zijn gecontracteerd. Wijkteams, regieteams en voogden lopen soms letterlijk te ‘leuren’ met cliënten die een plek nodig hebben. Het casusoverleg Jeugdhulp met verblijf is in het leven geroepen om dit proces meer te stroomlijnen. In het casusoverleg worden de vragen naar hulp die er liggen met de grootste zorgaanbieders en de regiogemeenten besproken. De verwijzers brengen de casussen in. Het doel is om de plaatsing van cliënten op de beschikbare plekken zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. De verwijzers en aanbieders werken hierbij maximaal samen zodat het totale aantal beschikbare plekken zo goed mogelijk wordt benut. Ook is het mogelijk onder voorwaarden een ‘extra plek’ te financieren. De gemeente geeft hiervoor dan toestemming.

Het casusoverleg vindt tweewekelijks plaats in de even weken (donderdag 15.00-17.00 uur). Inbrengen van casussen kan via een vast format en kan ingediend worden bij Piet Voskamp (p.voskamp@jbgld.nl). Als verwijzer wordt je wel geacht aanwezig te zijn tijdens de bespreking.

Een hulpmiddel van het Casusoverleg is er een matrix lijst die wekelijks wordt rondgestuurd. Deze maakt inzichtelijk bij welke aanbieder zorg-met-verblijfplekken beschikbaar zijn. De matrix wordt tweewekelijks verspreid onder alle wettelijke verwijzers en deelnemende zorgaanbieders in de regio Nijmegen. De contactpersoon voor deze lijst is Anne Leenderts <a.leenderts@iriszorg.nl>.

Er is een Werkproces casusoverleg Jeugd met Verblijf en een algemeen aanmeldformulier voor het casusoverleg  (voor het inbrengen van casussen) beschikbaar. Deze kunnen hier opgevraagd worden via of de website van www.stipnijmegen.nl.