Casusoverleg Jeugdhulp met verblijf


Een hulpmiddel van het Casusoverleg is er een matrix lijst die wekelijks wordt rondgestuurd. Deze maakt inzichtelijk bij welke aanbieder zorg-met-verblijfplekken beschikbaar zijn. De matrix wordt tweewekelijks verspreid onder alle wettelijke verwijzers en deelnemende zorgaanbieders in de regio Nijmegen. De contactpersoon voor deze lijst is Richard Derksen (r.derksen@entrea.nl)

Er is een Werkproces casusoverleg Jeugd met Verblijf en een algemeen aanmeldformulier voor het casusoverleg  (voor het inbrengen van casussen) beschikbaar. Deze kunnen hier opgevraagd worden via of de website van www.stipnijmegen.nl.