Casemanagement


De Regio Nijmegen beschouwt de invoering van Casemanagement, als een integraal onderdeel van de hulpverlening. Hiervoor is een meerjarenplan ontwikkeld waarin implementatie door middel van een professionaliseringstraject centraal staat. In 2017 zijn belangrijke stappen gezet maar vraagt om een doorontwikkeling van het voeren van de rol van casemanagement bij de professionals en binnen de instellingen in houding en gedrag. Met de invoering van casemanagement wordt vorm en inhoud gegeven aan het werken vanuit één huishouden, één plan en één regisseur. Vindt de Folder Casemanagement Nijmegen hier.

Het voeren van casusregie (casemanagement) en de inrichting van een opschalingsmodel is een belangrijke sleutel tot effectiviteit van de hulpverlening met name bij de doelgroep met meervoudige en complexe problematiek binnen het drang- en dwangkader. Het uitvoering geven aan de rol van casemanager is meegenomen in het programma van eisen bij de contractering door het ROB. U vindt op deze pagina informatie die gaat over casemanagement, zoasl de definitie, het meerjarenplan en het aanbod van de training voor professionals.

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de projectleider Mieke Looman 06 211 700 78 of via de mail m.looman@nijmegen.nl