Nieuwe afspraken beschermd wonen


De gemeente Nijmegen is in samenwerking met regiogemeenten bezig om nieuwe afspraken te ontwikkelen voor beschermd wonen. Om deze afspraken vorm te geven is een aantal werksessies gehouden met ervaringsdeskundigen, aanbieders en beleidsadviseurs van zowel de gemeente Nijmegen als andere gemeenten in de regio.

Er zijn tot op heden drie werksessies georganiseerd.

Hieronder treft u de verslagen en presentaties van deze werksessies, voor zover deze beschikbaar zijn.
Mocht u een reactie willen geven op deze documenten dan kan dat via c.brand@nijmegen.nl

Werksessie 1, 31 mei 2018:

Werksessie 2, 21 juni 2018

Werksessie 3, 10 juli 2018

Werksessie 4, 11 oktober 2018

Tariefsessie 5, 31 januari 2019