Beschermd Wonen


Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of een hulpverlener. Op een beschermd wonen-locatie is 24 uur per dag zorg en begeleiding in de nabijheid of op afroep beschikbaar.

Wie regelt de toegang?

Toegang Beschermd Wonen adviseert aan centrumgemeente(1) Nijmegen of iemand in aanmerking komt voor een Beschermd Wonen. In de regio Gelderland-Zuid voert de GGD deze taak uit.  Centrumgemeente Nijmegen neemt het besluit en verstrekt de beschikking. Voor de volgende gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Berg en Dal, Heumen, Lingewaal, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas & Waal, Wijchen.

Aanbieders van beschermd wonen

In de regio Gelderland-Zuid bieden deze instellingen ‘in natura’ beschermd wonen aan. Centrumgemeente Nijmegen heeft, namens de hierboven genoemde gemeenten, met deze zorgaanbieders een contract afgesloten. Zie ook de website van de GGD.  Met de volgende Beschermd wonen aanbieders hebben we budgetplafonds afgesproken of betalingsovereenkomsten afgesloten:

Driestroom
Eleos
Iriszorg
Leger Des Heils
Moria
Pluryn
RIBW Nijmegen & Rivierenland
Woonzorgnet
Yulius
Maldenburch
JP van den Bentstichting
Stichting Gasthuis St. Jan de Deo
Stichting Luciver
Unik
STMR
Syndion Oost
Waalboog
Zorgcentra de Betuwe
Zorgcentra Huize Rosa
Zorgcentra Rivierenland Tiel (SZR)
Zorggroep Maas en Waal
ZZG Zorggroep
Betuwehof (was Lelie zorggroep)
Stichting Siza
Zorgboerderij de Wettering

[1] Gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Heumen, Lingewaal, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerrijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal en Wijchen.

 

Voor meer informatie over de nieuwe afspraken beschermd wonen klikt u hier