Veelgestelde Vragen

Waar vind ik informatie over de (invoering van de) Nijmeegse Buurtteams en de (contractuele) gevolgen voor zorgaanbieders?

Omdat we bij het ROB van zowel gemeenten als zorgaanbieders de nodige vragen krijgen over de (invoering van de) Buurtteams in Nijmegen, hebben we een informatiefolder gemaakt. Hiermee hopen we antwoord te geven op de meest gestelde vragen. De folder is hier te downloaden en geeft onder andere antwoord op de vraag wat de Buurtteams precies doen en welke invloed dat heeft op de regionale contracten die we met zorgaanbieders hebben. Daarnaast is informatie opgenomen over de voorgenomen (gedeeltelijke) verlenging van de regionale contracten voor de ambulante Wmo en Jeugdhulp per 2023.