Veelgestelde Vragen

Hoe wordt door de regio Rijk van Nijmegen omgegaan met (de facturatie van) meerkosten a.g.v. de coronacrisis?

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG aan het begin van de coronacrisis afspraken gemaakt. De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben deze afspraken overgenomen.

De landelijke afspraken waren samen te vatten in drie verschillende maatregelen: het declareren van zorg die op alternatieve wijze werd geboden, het compenseren van tijdelijke omzetdalingen en het vergoeden van meerkosten die moeten worden gemaakt om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. Alleen deze laatste (meerkosten)regeling is nog actief, deze loopt tot en met 31 december 2022. Daarbij geldt dat momenteel alleen nog meerkosten kunnen worden gedeclareerd die in 2022 zijn gemaakt, waarbij de volgende termijn geldt:

  • Declaraties die betrekking hebben op de periode 1 januari 2022 tot 1 december 2022 kunnen worden ingediend tot 15 februari 2023.

Meer informatie over de meerkostenregeling vindt u in dit document en in de bijgevoegde handreiking, zie hier. Als u gebruik wenst te maken van de meerkostenregeling, kunt u het “format meerkosten” invullen en mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl.

Eventuele vragen over de meerkostenregeling kunt u stellen via contracteringregio@nijmegen.nl