Uitwerking ‘Tijdelijke compensatie omzetdaling corona’ regio Rijk van Nijmegen

Home » Uitwerking ‘Tijdelijke compensatie omzetdaling corona’ regio Rijk van Nijmegen

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen nemen deze afspraken over.

De landelijke afspraken zijn samen te vatten in 3 maatregelen. De uitwerking die nu wordt gepubliceerd door de regio Rijk van Nijmegen heeft betrekking op Maatregel 3 – Tijdelijke compensatie omzetdaling corona. In deze uitwerking wordt concreet uitgelegd hoe we deze maatregel implementeren in onze regio en welk proces zorgaanbieders dienen te volgen om hier aanspraak op te maken. Deze regionale uitwerking is gebaseerd op de landelijke richtlijn die het Rijk heeft geschreven (klik hier voor de landelijke richtlijn m.b.t. omzetcompensatie zoals gepubliceerd op de website van de VNG). Mochten er vragen bestaan over het door de regio Rijk van Nijmegen gepubliceerde document, kunt u deze stellen via contracteringregio@nijmegen.nl. 

De twee andere maatregelen zijn;

Van aanbieders verwachten wij dat ze zich inspannen om in deze coronacrisis -binnen de richtlijnen van het RIVM- zo veel mogelijk zorg leveren, die regulier gedeclareerd kan worden. Dit is het best voor de continuïteit van zorg van cliënten.

Uitwerking “tijdelijke compensatie omzetdaling corona” regio Rijk van Nijmegen

Update: De regeling inzake de omzetdaling is beëindigd per 1 juli 2020, maar aanvragen over de periode voor 1 juli 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend.

Published On: 24/04/2020Categories: Corona