Uitwerking ‘Meerkosten’: afspraken tussen het Rijk en de VNG

Home » Uitwerking ‘Meerkosten’: afspraken tussen het Rijk en de VNG

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen nemen deze afspraken over.

De landelijke afspraken zijn samen te vatten in 3 maatregelen. Op 3 juni heeft de VNG de afspraken gepubliceerd die betrekking hebben op Maatregel 1: Meerkosten (en klik hier voor het gehele nieuwsbericht op de website van de VNG). Het document waarin de afspraken staan die gemaakt zijn is opgesteld door de VNG. Zoals in het document genoemd staat, wordt er op dit moment een aanvraagformulier ontwikkeld dat gebruikt kan worden om aanspraak te maken op de Meerkostenregeling. Zodra dit klaar is, zullen we het formulier publiceren op deze website.

***DOCUMENT 20200605 uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-vng-en-rijk2c-versie-2-juni-2020 ***

Mochten er vragen bestaan over de Meerkostenregeling, kunt u deze stellen via contracteringregio@nijmegen.nl. 

De twee andere maatregelen zijn;

Van aanbieders verwachten wij dat ze zich inspannen om in deze coronacrisis -binnen de richtlijnen van het RIVM- zo veel mogelijk zorg te leveren, die regulier gedeclareerd kan worden. Dit is het best voor de continuïteit van zorg aan cliënten.

Published On: 07/06/2020Categories: Corona