Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)

Home » Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)

In de brief ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning’ van 25 maart doet het Rijk een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020 (zie voor meer informatie het bericht op de website van de VNG). Een van de toezeggingen is: “Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording”. In het document ‘Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)‘ is dit punt verder uitgewerkt.

Wij hopen hiermee duidelijkheid te scheppen in deze onzekere tijd. Het zijn tijdelijke noodmaatregelen gericht om de normale declaratieweg zoveel mogelijk te bewandelen omdat dat nu het snelste soelaas biedt. Wij blijven signalen verzamelen om de benodigde vervolgstappen vast te stellen. U kunt uw signalen doorgeven aan contracteringregio@nijmegen.nl. Wij danken u voor uw inzet voor de kwetsbare inwoners en uw veerkracht en creativiteit om hen te ondersteunen in aangepaste vorm met respect voor de veiligheid. We vragen u om elkaar te ondersteunen waar dat kan met medewerkers en faciliteiten.

Tot slot: in de brief van het Rijk wordt eveneens verwezen naar twee onderstaande onderwerpen:

  • de vergoeding van meerkosten door aanbieders als gevolg van de Coronacrisis. Dit zijn meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van de richtlijnen van het RIVM.
  • een vorm van omzetgarantie met als doel acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de corona-crisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren.

Er wordt op dit moment hard gewerkt om ook voor deze punten een concrete richtlijn te ontwerpen. Hier volgt z.s.m. meer informatie over.

Update 24 april 2020: er is nu een concrete richtlijn voor de maatregel omtrent omzetgarantie gepubliceerd. Klik hier voor de uitwerking. Het document “Tijdelijke declaratierichtlijnen corona” gaat over reguliere en/of alternatieve zorg die via het berichtenverkeer gedeclareerd kan worden.

NB. Het document over omzetgarantie gaat over de omzetgarantie die buiten het berichtenverkeer gefactureerd kan worden.

Bijlagen:

 

Published On: 26/03/2020Categories: Corona